Oprichten van een Orthodox-christelijke parochie in de Noorderkempen

"33 signatures"

Met deze petitie roepen wij alle Orthodoxe gelovigen - ongeacht herkomst of traditie - op om hun stem te laten horen en daarmee de weg te openen voor de stichting van een parochie in hun eigen regio. Deze parochie zal een universeel orthodox karakter dragen met het Nederlands als gemeenschappelijke taal.

Pétition

Nous

orthodoxe gelovigen woonachtig in de Kempen

 

Observation

Met de stichting van deze parochie bieden wij gelovigen in de provincie Antwerpen de mogelijkheid om in eigen regio (Noorderkempen) ter kerke te kunnen gaan, kinderen te laten dopen, huwelijken te laten inzegenen en begrafenissen te laten uitvoeren. Door het beperken van de reisafstand tussen woonplaats en kerk worden gelovigen zo in staat gesteld frequenter en consequenter aan het kerkelijke leven deel te nemen.

 

et requête

de oprichting van een lokale parochie te laten zegenen door het Aartsbisdom van het Oecumenisch patriarchaat en paralel een VZW, Kerkfabriek en parochieraad op te richten die het fundament van de lokale geloofsgemeenschap vormen. Tevens vragen wij de goedkeuring om vader Quinten (Koning) in staat te stellen deze parochie te mogen bedienen in zijn hoedanigheid als priester van het heilig Aartsbisdom.

La réponse

Liturgie 24 december

Broeders en Zusters in de Heer,

Op verzoek van onze eminentie Athenagoras zullen wij de goddelijke liturgie vieren deze zaterdag 24 december om 10:00 in de katholieke kerk in Berkel-Enschot welke voor deze gelegenheid is gehuurd. Indien mogelijk - het spijt me dat we u hierover zo laat pas informeren - van harte welkom. Ik zal daar tevens de huidige stand van zaken over de toekomst van de parochie toelichten.

Met vriendelijke groet en alvast een gezegend Kerstfeest! +vader Quinten

 

Signer cette pétition

 
Par e-mail nous vous envoyons un lien vous permettant de confirmer votre signature. Vos données ne sont pas transmises à des tiers et restent auprès de la Fondation Petition.be. Vous en lirez plus dans notre privacyverklaring.

Détails

Adressé à :
Kerkbestuur 
'Guichet de pétition:'
'Date de fin:'
20-12-2022 
'Pétitionnaire:'
vader Quinten 
'Organisation:'
Orthodoxe Kerk België - Oecumenisch Patriarchaat 

Histoire

Signatures

Mises à jour

Mogelijk gebruik van kerk in Baarle-Hertog

Broeders en zusters, Ik ontving de uitnodiging om gebruik te maken van de katholieke kerk in Baarle-Hertog - weliswaar voorlopig op zaterdag - voor het vieren van een eredienst. Gezien dit - weliswaar omringd door Nederland - Belgisch grondgebied is, biedt dit voor mij de mogelijkheid u, met de zegen van onze eerbiedwaardige Metropoliet, als priester te bedienen.

+En savoir plus...

Ik houd u op de hoogte van de voortgang en hoop zeer spoedig samen met u een dienst te vieren. +vader Quinten

19-09-2023

Liturgie 24 december

Broeders en Zusters in de Heer,

Op verzoek van onze eminentie Athenagoras zullen wij de goddelijke liturgie vieren deze zaterdag 24 december om 10:00 in de katholieke kerk in Berkel-Enschot welke voor deze gelegenheid is gehuurd. Indien mogelijk - het spijt me dat we u hierover zo laat pas informeren - van harte welkom.

+En savoir plus...

Ik zal daar tevens de huidige stand van zaken over de toekomst van de parochie toelichten.

Met vriendelijke groet en alvast een gezegend Kerstfeest! +vader Quinten

22-12-2022