You, the petitioner

Oprichten van een Orthodox-christelijke parochie in de Noorderkempen

33 signatures

Met deze petitie roepen wij alle Orthodoxe gelovigen - ongeacht herkomst of traditie - op om hun stem te laten horen en daarmee de weg te openen voor de stichting van een parochie in hun eigen regio. Deze parochie zal een universeel orthodox karakter dragen met het Nederlands als gemeenschappelijke taal.

Petition

We

orthodoxe gelovigen woonachtig in de Kempen

 

observe

Met de stichting van deze parochie bieden wij gelovigen in de provincie Antwerpen de mogelijkheid om in eigen regio (Noorderkempen) ter kerke te kunnen gaan, kinderen te laten dopen, huwelijken te laten inzegenen en begrafenissen te laten uitvoeren. Door het beperken van de reisafstand tussen woonplaats en kerk worden gelovigen zo in staat gesteld frequenter en consequenter aan het kerkelijke leven deel te nemen.

 

and request

de oprichting van een lokale parochie te laten zegenen door het Aartsbisdom van het Oecumenisch patriarchaat en paralel een VZW, Kerkfabriek en parochieraad op te richten die het fundament van de lokale geloofsgemeenschap vormen. Tevens vragen wij de goedkeuring om vader Quinten (Koning) in staat te stellen deze parochie te mogen bedienen in zijn hoedanigheid als priester van het heilig Aartsbisdom.

The answer

Liturgie 24 december

Broeders en Zusters in de Heer,

Op verzoek van onze eminentie Athenagoras zullen wij de goddelijke liturgie vieren deze zaterdag 24 december om 10:00 in de katholieke kerk in Berkel-Enschot welke voor deze gelegenheid is gehuurd. Indien mogelijk - het spijt me dat we u hierover zo laat pas informeren - van harte welkom. Ik zal daar tevens de huidige stand van zaken over de toekomst van de parochie toelichten.

Met vriendelijke groet en alvast een gezegend Kerstfeest! +vader Quinten

 

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting petitie.be. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Kerkbestuur 
Petition desk:
Closing date:
2022-12-20 
Lead petitioner:
vader Quinten 
Organisation:
Orthodoxe Kerk BelgiĆ« - Oecumenisch Patriarchaat 

History

Signatures

Updates

Mogelijk gebruik van kerk in Baarle-Hertog

Broeders en zusters, Ik ontving de uitnodiging om gebruik te maken van de katholieke kerk in Baarle-Hertog - weliswaar voorlopig op zaterdag - voor het vieren van een eredienst. Gezien dit - weliswaar omringd door Nederland - Belgisch grondgebied is, biedt dit voor mij de mogelijkheid u, met de zegen van onze eerbiedwaardige Metropoliet, als priester te bedienen.

+Read more...

Ik houd u op de hoogte van de voortgang en hoop zeer spoedig samen met u een dienst te vieren. +vader Quinten

2023-09-19

Liturgie 24 december

Broeders en Zusters in de Heer,

Op verzoek van onze eminentie Athenagoras zullen wij de goddelijke liturgie vieren deze zaterdag 24 december om 10:00 in de katholieke kerk in Berkel-Enschot welke voor deze gelegenheid is gehuurd. Indien mogelijk - het spijt me dat we u hierover zo laat pas informeren - van harte welkom.

+Read more...

Ik zal daar tevens de huidige stand van zaken over de toekomst van de parochie toelichten.

Met vriendelijke groet en alvast een gezegend Kerstfeest! +vader Quinten

2022-12-22