Tegen discriminatie van verpleegkundigen op een kinderpsychiatrie

"332 signatures"

Op een afdeling kinderpsychiatrie ontvangen psychiatrische verpleegkundigen geen premie voor hun bijzondere beroepstitel in de psychiatrie, terwijl psychiatrische verpleegkundigen op een andere afdeling wél een premie ontvangen. Wij willen deze discriminatie uit de wet.

Pétition

Nous

Iedereen die vindt dat kinderpsychiatrische patiënten de beste zorg verdienen

 

Observation

Op een afdeling kinderpsychiatrie ontvangen psychiatrische verpleegkundigen geen premie voor hun bijzondere beroepstitel in de psychiatrie, terwijl dit op andere afdelingen wél het geval is. Kinderpsychiatrisch verpleegkundige is een volwaardig beroep en dient opgenomen te worden in de wet van 1964, die nu niet meer aansluit bij onze huidige behoeften. Aldus wordt de discriminatie met de psychiatrische verpleegkundigen op andere afdelingen weggewerkt.

 

et requête

Wij vragen om in het KB van 23 oktober 1964 (tot bepaling van de normen die door de ziekenhuizen en hun diensten moeten worden nageleefd), meer bepaald in het artikel N17, titel III, punt 41, de term "verpleger" te vervangen door “psychiatrische verpleegkundige” die bij voorkeur houder is van de bijzondere beroepstitel van verpleegkundige gespecialiseerd in de geestelijke gezondheidszorg en psychiatrie. Aldus wordt ook kinderpsychiatrie een afdeling waar psychatrische verpleegkundigen een premie kunnen ontvangen.

Statut actuel

Cette pétition n’est pas ouverte pour réunir des signatures. will_be_signable: Nous vous avons envoyé un e-mail à partir de webmaster@petities.nl. Pour continuer votre pétition, vous suivez le lien qui se trouve dans l’ e-mail.

 

Détails

Adressé à :
Kamer van Volksvertegenwoordigers 
'Guichet de pétition:'
'Date de fin:'
16-11-2015 
'Statut:'
Retiré 
'Pétitionnaire:'
Nathalie De Maecker 

Histoire

Signatures