You, the petitioner

Tegen discriminatie van verpleegkundigen op een kinderpsychiatrie

332 signatures

Op een afdeling kinderpsychiatrie ontvangen psychiatrische verpleegkundigen geen premie voor hun bijzondere beroepstitel in de psychiatrie, terwijl psychiatrische verpleegkundigen op een andere afdeling wél een premie ontvangen. Wij willen deze discriminatie uit de wet.

Petition

We

Iedereen die vindt dat kinderpsychiatrische patiënten de beste zorg verdienen

 

observe

Op een afdeling kinderpsychiatrie ontvangen psychiatrische verpleegkundigen geen premie voor hun bijzondere beroepstitel in de psychiatrie, terwijl dit op andere afdelingen wél het geval is. Kinderpsychiatrisch verpleegkundige is een volwaardig beroep en dient opgenomen te worden in de wet van 1964, die nu niet meer aansluit bij onze huidige behoeften. Aldus wordt de discriminatie met de psychiatrische verpleegkundigen op andere afdelingen weggewerkt.

 

and request

Wij vragen om in het KB van 23 oktober 1964 (tot bepaling van de normen die door de ziekenhuizen en hun diensten moeten worden nageleefd), meer bepaald in het artikel N17, titel III, punt 41, de term "verpleger" te vervangen door “psychiatrische verpleegkundige” die bij voorkeur houder is van de bijzondere beroepstitel van verpleegkundige gespecialiseerd in de geestelijke gezondheidszorg en psychiatrie. Aldus wordt ook kinderpsychiatrie een afdeling waar psychatrische verpleegkundigen een premie kunnen ontvangen.

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Kamer van Volksvertegenwoordigers 
Petition desk:
Closing date:
2015-11-16 
Status:
Withdrawn 
Lead petitioner:
Nathalie De Maecker 

History

Signatures