U, de petitionaris

Tegen discriminatie van verpleegkundigen op een kinderpsychiatrie

332 ondertekeningen

Op een afdeling kinderpsychiatrie ontvangen psychiatrische verpleegkundigen geen premie voor hun bijzondere beroepstitel in de psychiatrie, terwijl psychiatrische verpleegkundigen op een andere afdeling wél een premie ontvangen. Wij willen deze discriminatie uit de wet.

Petitie

Wij

Iedereen die vindt dat kinderpsychiatrische patiënten de beste zorg verdienen

 

constateren

Op een afdeling kinderpsychiatrie ontvangen psychiatrische verpleegkundigen geen premie voor hun bijzondere beroepstitel in de psychiatrie, terwijl dit op andere afdelingen wél het geval is. Kinderpsychiatrisch verpleegkundige is een volwaardig beroep en dient opgenomen te worden in de wet van 1964, die nu niet meer aansluit bij onze huidige behoeften. Aldus wordt de discriminatie met de psychiatrische verpleegkundigen op andere afdelingen weggewerkt.

 

en verzoeken

Wij vragen om in het KB van 23 oktober 1964 (tot bepaling van de normen die door de ziekenhuizen en hun diensten moeten worden nageleefd), meer bepaald in het artikel N17, titel III, punt 41, de term "verpleger" te vervangen door “psychiatrische verpleegkundige” die bij voorkeur houder is van de bijzondere beroepstitel van verpleegkundige gespecialiseerd in de geestelijke gezondheidszorg en psychiatrie. Aldus wordt ook kinderpsychiatrie een afdeling waar psychatrische verpleegkundigen een premie kunnen ontvangen.

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
Kamer van Volksvertegenwoordigers 
Petitieloket:
Einddatum:
16-11-2015 
Status:
Ingetrokken 
Petitionaris:
Nathalie De Maecker 

Geschiedenis

Ondertekeningen