U, de petitionaris

Nieuws

De laaste loodjes voor een Marshallplan voor kwalitatieve kinderopvang!

Beste,

Ontzettend bedankt voor jouw handtekening! Jij en meer dan 24.000 andere supporters.

Aanstaande maandag 20 juni ontmoeten we Minister Hilde Crevits. We willen haar absoluut 25.000 handtekeningen overhandigen.

Dus nog 936 te gaan! Kan jij ons helpen?

Deel de link naar onze petitie met zoveel mogelijk mensen!

via sms of Whatsapp(groepen) op Facebook en Instagram per e-mail Denk aan vriend(inn)en, familie, collega's, (groot)ouders aan de schoolpoort, vrienden in de sportclub, ...

Herinner hen eraan dat ze zeker moeten zoeken naar een bevestigingsmail in hun mailbox (evtl. in hun SPAM).

Bedankt uit de grond van ons hart!

De werkgroep 1000 eerste dagen

Goed nieuws!

We hebben vernomen dat de pop-up zomerbar Zanzibar mag blijven! Bedankt voor de massale ondertekeningen! Bij deze wordt de petitie ook afgesloten. Dank u wel !!!.

Bijna 2.000 handtekeningen!

Liefhebbers van de zomerbar Zanzibar, we hebben nu 1.616 ondertekeningen verzameld! Dit is super goed! Gaan we de kaap van 2.000 ondertekeningen bereiken? Samen sterk!.

De laaste loodjes voor een Marshallplan voor kwalitatieve kinderopvang!

Beste,

Ontzettend bedankt voor jouw handtekening! Jij en meer dan 24.000 andere supporters.

Aanstaande maandag 20 juni ontmoeten we Minister Hilde Crevits. We willen haar absoluut 25.000 handtekeningen overhandigen.

Dus nog 936 te gaan! Kan jij ons helpen?

Deel de link naar onze petitie met zoveel mogelijk mensen!

via sms of Whatsapp(groepen) op Facebook en Instagram per e-mail Denk aan vriend(inn)en, familie, collega's, (groot)ouders aan de schoolpoort, vrienden in de sportclub, ...

Herinner hen eraan dat ze zeker moeten zoeken naar een bevestigingsmail in hun mailbox (evtl.

+Lees meer...

in hun SPAM).

Bedankt uit de grond van ons hart!

De werkgroep 1000 eerste dagen

Zevende update : petitie gesloten

Met 6.414 handtekeningen werd deze petitie gesloten. Ik wens alle ondertekenaars van harte te bedanken voor hun steun en hoop dat deze petitie de gerechtelijke en politieke instanties zal aanzetten om de gepaste sancties te treffen tegen het discriminerende en strafbare gedrag van de heer Rousseau.

+Lees meer...

Samen staan we sterk

Zesde update : klacht ingediend bij parket

Vandaag, 25.2.2022, werd door de petitionaris een klacht ingediend bij de procureur des Konings van het parket Oost- Vlaanderen, afdeling Dendermonde tegen de heer ROUSSEAU, samen met de resultaten van de petitie (6.408 handtekeningen)..

Vijfde update : UNIA opent dan toch een dossier tegen Rousseau.

Schitterend nieuws ! Nadat de petitionaris een volledig juridisch onderbouwd antwoord stuurde aan Unia (zie derde update) en ingevolge de klacht van meer dan 500 andere burgers bij UNIA, werd dan toch besloten om een dossier te openen tegen de heer Rousseau wegens discriminerende uitspraken. To be continued ...

link naar het artikel .

Enkele persoonlijke ervaringen met 'onschendbaren'

Als reëel slachtoffer van mensen met een 'onschendbaar' statuut getuig ik hier van enkele ervaringen die duidelijk maken dat dit statuut vrijgeleide geeft voor misdadigers om ongestoord criminaliteiten te mogen plegen.

Voorbeeld: Bij de NMBS werd ik als 'contractuele' 5 jaar lang fysisch en administratief gepest waardoor mijn gezondheid achteruit ging, levensbedreigende aanslagen door collegae moest ondergaan, administratief werd gepest door de bazen via rapport vervalsing, schriftvervalsing en afpersing van handtekeningen, mijn gezin financieel werd geraakt, en tot aan mijn pensioen moest verder teren op een werkloosheidsvergoeding. De aangestelde 'vertrouwenspersonen' ( arbeidsgeneesheer, ombudsman, preventieadviseur, bedrijfsleider ) deden telkens alsof hun neus bloedde als ik hierover klachten neerlegde.

+Lees meer...

Integendeel... ze steunden elkaar in de pesterijtactieken. Zelf de doodsbedreigingen (ook met een pistool in mijn zijde geduwd) deden ze af met "dat zijn maar spelletjes" De vertegenwoordigers van de spoorvakbonden speelden het pestspel mee! Al die pesters hadden één gemene rode draad die hen verbindt, en dat is dat ze het statuut hadden verkregen van 'onschendbare' (vaste benoeming) waardoor het niet meer mogelijk was hen te ontslaan voor hun alledaagse criminaliteiten (diefstallen, schriftvervalsingen, slecht uitgevoerde opdrachten, dronkenschap enz).

Als ik al die 'onschendbare' vertrouwenspersonen individueel (arbeidsgeneesheer, vakbonden, preventieadviseur enz.) de vraag stelde waarom ze mij niet wilden helpen na klachten, kreeg ik van hén steevast het zelfde antwoord.

"wij mogen u, als 'contractuele' niet helpen, want als we u helpen bestaat de kans dat we bij 'hogerhand' punten verliezen waardoor we premies kunnen verliezen en misschien een slechtere job kunnen krijgen. We worden immers allemaal betaalt door de NMBS!"

Ik werd letterlijk buiten gepest door jaloerse collegae en via rapportvervalsing en schriftvervalsing door 'de bazen' én de passieve pesterij door de 'vertrouwenspersonen'. Tegen dit onrecht ging ik in het verweer bij de arbeidsrechtbank, en zowel in eerste aanleg als in beroep werd de NMBS (met haar resem advocaten) vrijgesproken van pesterijen en onwettig ontslag. Nochtans had ik een stapel bewijzen van schriftvervalsing en rapportvervalsing voorgelegd. Antwoord van de rechter die bijgestaan werd door iemand van het openbaar ministerie. "jij zal je klacht (9 bladzijden) over die pesterijen volgens mij niet gemeend hebben!" en "Je mag nog een stapel bewijzen voorleggen van 1 meter dik... daar hoeven wij ons niets van aan te trekken !" en "Een werkgever mag je altijd ontslaan als je niet past in zijn filosofie betreft de werking van zijn bedrijf!"

Nogmaals: De machtsmisbruikende medewerkers van rechtbanken, overheidsbedrijven, politiek zijn allemaal verbonden via de rode draad van 'onschendbaarheid' en hierdoor houden ze bij criminele feiten duidelijk elkaar "een beschermende hand boven het hoofd". Het is ook duidelijk dat er in de Belgische grondwet wél sprake is van 'scheiding der machten', maar dat dit enkel op papier staat en dat 'de machten' elkaar beschermen via het statuut van 'onschendbaarheid'! Trouwens... waarom mogen politici enkel mensen zijn die rechten gestudeerd hebben, advocaten, rechters, juristen enz.? Waarom geen 'gewone' mensen? Juist! er is géén scheiding der machten omdat de politiek verweven zit in 'justitie'!

Omdat ik niet mee wilde spelen met het spel van corruptie, diefstal, schriftvervalsing enz. kreeg ik dus ook geen kans op een vaste benoeming lees... onschendbaar statuut.

Een klein deel van dit spel der machtsmisbruikende 'onschendbaren' heb ik naar waarheid (met bewijsstukken) gepubliceerd in een boek van 330 bladzijden dat 'gratis' te vinden, lezen, en downloaden is op mijn website.

Het boek noemt "De pesters van het spoor" en is te vinden op 'www.spandel.be'

Het is meteen het voorbeeld van een bewijs dat 'onschendbaarheid' een vrijgeleide is voor crimineel gedrag. Dit soort 'openbaring' wordt niet geapprecieerd door 'de Belgische overheid' die graag alles in de media censureert, maar omwille van het feit dat het een privé website is, hierop géén censuur kan toepassen.

Getekend Marc Spandel.

Vierde update : censuur op Facebook

De link naar deze petitie, die reeds op tientallen facebook-pagina's werd geplaatst en gedeeld, blijkt meermaals bewust inactief te zijn gezet door de beheerders of op vraag van ... (?).

+Lees meer...

Het wordt duidelijk warm onder sommigen hun voeten maar het zal ondergetekende sowieso niet tegenhouden om door te zetten en Conner Rousseau ter verantwoording te laten roepen voor de bevoegde rechterlijke en politieke instanties.