Vrouwen voor priester

"3 signatures"

Stop de discriminatie in de katholieke kerk. Vrouwen moeten diaken, priester, bisschop en kardinaal kunnen worden. De Belgische staat houdt deze onrechtvaardigheid (en de loonkloof) in stand door het betalen van de bedienaars van de erediensten. Een onderzoek en rechtszaak door het IGVM is nodig.

Pétition

Nous

Personen die de discriminatie door de katholieke kerk en de Belgische staat willen bestrijden.

 

Observation

De katholieke kerk discrimineert vrouwen door ze niet toe te laten diaken, priester, bisschop of kardinaal te worden. Dit zonder enige objectieve reden. De Belgische staat erkent deze eredienst en betaalt de lonen van haar bedienaars. De Belgische staat discrimineert zo ook vrouwen die deze beroepen willen uitoefenen of die belasting betalen. Dit is niet toegestaan door art. 10 en 11 van de grondwet. Deze situatie schendt de openbare orde.

 

et requête

De rkk en de Belgische staat moeten deze discriminatie stopzetten. Indien ze niet bereid zijn dit te doen, moet het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen een onderzoek instellen en een rechtszaak opstarten.

Signer cette pétition

 
Par e-mail nous vous envoyons un lien vous permettant de confirmer votre signature. Vos données ne sont pas transmises à des tiers et restent auprès de la Fondation Petition.be. Vous en lirez plus dans notre privacyverklaring.

Détails

Adressé à :
Hulpverleningsorganisatie 
'Guichet de pétition:'
'Date de fin:'
30-06-2019 
'Pétitionnaire:'
Michael Meulemans 

Histoire

Signatures