U, de petitionaris
Vlag turks

Volksraadpleging over EU-lidmaatschap van Turkije

501 ondertekeningen

Turkije is een Aziatisch land. De overgrote meerderheid van de Turkse bevolking is moslim. Turkije bezet een groot gedeelte van het grondgebied van een lidstaat van de Europese Unie: Cyprus. De mensenrechten worden in Turkije, volgens sommige bronnen, niet volledig gerespecteerd.

Petitie

Wij

Wij ondergetekenden, Belgische staatsburgers die belastingen betalen,

 

constateren

Naar aanleiding van de asielcrisis werd Turkije beloofd dat de onderhandelingen over Turks lidmaatschap van de EU zullen worden versneld. Turkije is echter geen Europees land ! Gaat men later ook Marokko bij de EU nemen ? Of andere Noord-Afrikaanse landen ? De Europese Unie mag niet uitgebreid worden tot een niet-Europees land zonder de toestemming van het volk. Een referendum moet NU reeds in het vooruitzicht gesteld worden.

 

en verzoeken

Dat zo vlug mogelijk bij wet zou bepaald worden:

"Binnen de veertig dagen na de ondertekening van het verdrag betreffende de toetreding van Turkije tot de Europese Unie worden al de in het Rijk verblijvende Belgen, regelmatig ingeschreven op de kiezerslijsten opgemaakt voor de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers, opgeroepen om met JA of NEEN te antwoorden op de volgende vraag:

'Mag Turkije lid worden van de Europese Unie ?' "

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
Kamer van Volksvertegenwoordigers 
Petitieloket:
Einddatum:
29-02-2016 
Status:
Ingetrokken 
Petitionaris:
Luc Lamine 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen