U, de petitionaris

Renew Belgium

11 ondertekeningen

NL: De toekomst van het land: laat een burgervergadering er over debatteren, laat het volk beslissen !

De Covid19-epidemie illustreerde op de meest wrange manier wat we al wisten: België verkeert in een crisis, hervormingen zijn broodnodig ! Wat wordt het morgen? Laat de burgers erover beraadslagen en beslissen !

25 000 handtekeningen brengen deze tekst voor het federale Parlement, dat wettelijk verplicht is erop te reageren. In een democratie is het volk soeverein. Wanneer een systeem niet meer werkt, dienen de burgers het bij te sturen.

FR: L’avenir du pays : qu’une assemblée citoyenne en débatte, que le Peuple décide !

L’épidémie du Covid19 a illustré de la plus cruelle des façons ce que nous savions déjà : la Belgique est en crise et des réformes s’imposent !

Mais de quoi demain sera-t-il fait ? Aux citoyens d’en débattre et d’en décider !

Moyennant la collecte de 25.000 signatures, la loi nous autorise à présenter ce texte revendicatif devant le Parlement fédéral, lequel est tenu d’y répondre. Dans une démocratie, le peuple est souverain. Quand un système ne fonctionne plus, c’est aux citoyens de remédier à la situation.

Petitie

Wij

NL: Burgers

FR: Citoyens

 

constateren

NL: dat ons land met steeds grotere institutionele obstakels kampt en dat er een groeiend wantrouwen ontstaan is tussen de burgers en hun verkozen vertegenwoordigers. Dat ons politieke systeem zijn grenzen heeft bereikt.

FR: que notre pays rencontre des blocages et des difficultés institutionnelles de plus en plus grands et qu’une défiance croissante s’installe entre les citoyens et les élus qui les représentent. Notre système politique a atteint ses limites.

 

en verzoeken

NL: de organisatie van een gelote burgerraad.

Die zich zal beraden over de toekomst van ons land, inclusief de rol en de organisatie van onze instellingen en het functioneren van ons democratische model.

De voorstellen die uit deze beraadslagingen naar voren komen dienen vervolgens aan alle burgers te worden voorgelegd in de vorm van een volksraadpleging met bindend resultaat. De goedkeuring van deze voorstellen gebeurt bij gewone meerderheid van de burgerstemmen.

FR: l’organisation d’une assemblée citoyenne par tirage au sort.

Cette assemblée aura pour objectifs de se pencher sur l’avenir de notre pays, entre autres, le rôle et l’organisation de nos institutions et le fonctionnement de notre modèle démocratique.

Les propositions qui seront issues des travaux de cette assemblée devront être présentées à l’ensemble des citoyens sous la forme d’une consultation populaire dont le résultat sera contraignant. La majorité simple des votes citoyens sera requise pour l’adoption de ces propositions.

Ondertekenen

 
We e-mailen u een link waarmee u uw ondertekening kunt bevestigen. Uw gegevens worden niet doorgespeeld aan derden en blijven bij de Stichting Petitie.be. Meer hierover leest u in onze privacyverklaring.

Details

Ontvanger:
Regering 
Petitieloket:
Einddatum:
03-01-2021 
Petitionaris:
Guido De Bruyker 

Geschiedenis

Ondertekeningen