You, the petitioner
Renew belgium%281%29

Renew Belgium

182 signatures

Nederlandse tekst

De toekomst van het land: laat een burgervergadering er over debatteren, laat het volk beslissen!

De Covid19-epidemie illustreerde op de meest wrange manier wat we al wisten: België verkeert in een crisis, hervormingen zijn broodnodig ! Wat wordt het morgen? Laat de burgers erover beraadslagen en beslissen !

In een democratie is het volk soeverein. Wanneer een systeem niet meer werkt, dienen de burgers het bij te sturen.

Deze petitie is gericht aan het Federaal Parlement. Hiervoor zijn wettelijk 14 500 handtekeningen vereist uit het Vlaamse, 2 500 uit het Brussels-Hoofdstedelijke en 8 000 uit het Waalse gewest. Wilt u daarom bij uw handtekening zeker ook het gewest aangeven waarin u woont? Onze dank hiervoor.

Petition

We

Burgers

 

observe

  • Dat ons land met steeds grotere institutionele obstakels kampt
  • Dat er een groeiend wantrouwen ontstaan is tussen de burgers en hun verkozen vertegenwoordigers.
  • Dat ons politieke systeem zijn grenzen heeft bereikt

 

and request

de organisatie van een gelote burgerraad.

  • Die zich zal beraden over de toekomst van ons land, inclusief de rol en de organisatie van onze instellingen en het functioneren van ons democratische model.

  • De voorstellen die uit deze beraadslagingen naar voren komen dienen vervolgens aan alle burgers te worden voorgelegd in de vorm van een volksraadpleging met bindend resultaat.

  • De goedkeuring van deze voorstellen gebeurt bij gewone meerderheid van de burgerstemmen.

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Regering 
Petition desk:
Closing date:
2022-12-01 
Status:
Sign elsewhere 
Lead petitioner:
Guido De Bruyker 

History

Signatures