You, the petitioner
It takes a village2

Autisme: voor een open en brede aanpak

303 signatures

In het vorig jaar gepubliceerde rapport over autisme van het Kenniscentrum Expertisenetwerken (KCE report 233) wordt aan het beleid voorgesteld “om de huidige criteria voor financiering en subsidiëring in de toekomst aan te passen op basis van de richtlijnen van het rapport”, “zowel op de eerste lijn (inclusief huisartsen), als op de tweede en derde lijn (inclusief medische specialisten)”, “zowel in sociale dienstverlening, als in de sector van de handicap als in het onderwijs”. Dit brengt bij velen ongerustheid teweeg. Autistische kinderen en volwassenen kampen immers vaak met psychische problemen. En dit vereist - vaak voor langere duur - de inzet van vereende krachten op het vlak van opvoeding, onderwijs, zorg en (psycho)therapie. Ook vrezen we dat het gewone, dagelijkse, niet in metingen te vatten “zorg dragen” en verbindend werken, nog meer onder druk zal komen te staan. Het belang hiervan wordt in de gepubliceerde richtlijnen voor het beleid (Hoge Gezondheidsraad, Kenniscentrum Expertisenetwerken) sterk onderschat èn ondergewaardeerd.

Wij pleiten voor behoud en uitbreiding van een geïntegreerde, open en brede aanpak van deze complexe problematiek waar plaats blijft voor (ook psychoanalytisch/ psychodynamisch geïnspireerde) psychotherapie, zorg en loyale samenwerking: in de CGG's, in privépraktijk, in CLB's, psychiatrische instellingen, M.P.I.'s en in het onderwijs.

Een uitgebreidere tekst wordt u toestuurd na een vraag per email aan de petitionaris: mileen.janssens@telenet.be. Dank bij voorbaat voor uw steun en belangstelling.

Petition

We

een groep psychotherapeuten en hulpverleners die met autistische mensen werken of verantwoordelijk zijn voor opleidingen tot psychotherapeut en allen met gelijkaardige inzichten en sympathisanten

 

observe

Het rapport van het Kenniscentrum Expertisenetwerken houdt een pleidooi voor samenwerking en onderstreept terecht het belang van een goede samenwerking met de ouders en van snelle en pertinente hulp bij jonge autistische kinderen. Toch vertoont het rapport aanzienlijke lacunes: de auteurs voorzien geen plaats voor psychotherapie en dagelijkse zorg, die beide moeilijk in cijfers en metingen te vatten zijn. We kunnen de autistische mensen die onze hulp zoeken echter niet vragen om te wachten op (wetenschappelijke) bewijzen. We vrezen dat ook de druk op de dagelijkse zorg (in gezin, op school, in instellingen) zal toenemen. De marges om (loyaal) te kunnen blijven (samen)werken vanuit een open en diverse inspiratie worden alsmaar smaller.

 

and request

1) Om bij rondetafelconferenties, voorbereiding plan autisme, te zorgen voor een realistische vertegenwoordiging van alle strekkingen, dus ook van psychodynamisch en psychoanalytisch geïnspireerde therapeuten en hulpverleners. 2) Om onderzoekssubsidies rechtvaardig te verdelen over verschillende elkaar aanvullende benaderingen en om ook de klinisch-therapeutische benadering hierin te kennen. 3) Kennis te nemen van en gevolg te geven aan nog andere verzoeken in een uitgebreide tekst, op te vragen bij de petitionaris (email: mileen.janssens@telenet.be)

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Petition desk:
Closing date:
2015-06-03 
Status:
Withdrawn 
Lead petitioner:
Mileen Janssens en Sara Bergmans 
Organisation:
tweetalige redactiegroep Autisme: voor een open en brede aanpak  
Website:

History

Signatures