U, de petitionaris
Blijde intrede koningspaar in hasselt klokkenluiders

"Behoorlijk bestuur in Hasselt ook voor HaZoDi-klokkenluidster Vera Vrancken"

159 ondertekeningen

In Hasselt is het goed om te leven temidden van de Limburgse gemoedelijkheid. Dat mag geen reden zijn voor het bestuur om zich allerlei ondeugden te permitteren zoals met HaZoDi-klokkenluidster Vera Vrancken. Klokkenluiders zijn ook medemensen die correct moeten worden behandeld en beluisterd!

Petitie

Wij

burgers die in Hasselt een behoorlijk bestuur wensen, met correcte behandeling van klokkenluiders

 

constateren

dat de opeenvolgende besturen in Hasselt vele verfraaiingen en mooie zaken hebben gerealiseerd

dat politici en magistraten soms de indruk geven zich daarom alles te kunnen permitteren, als ze soms door klokkenluiders ook eens op mankementen worden gewezen

dat Hasselt regelmatig onnodig in een negatief daglicht komt te staan door de weinig fraaie behandeling van klokkenluiders, zoals recent HaZoDi-klokkenluidster Vera Vrancken

 

en verzoeken

dat de klachten van klokkenluiders in Hasselt serieus worden genomen en dat zij correct worden behandeld als medemensen met alle rechten die de wet voorziet

dat er een einde komt aan in de pers verschenen mensonwaardige pesterijen tegen klokkenluiders, zoals recent Vera Vrancken en voordien Ivar Hermans, dat zij in hun eer worden hersteld en dat hun bijdrage voor de goede werking van het bestuur correct wordt gewaardeerd

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Geschiedenis

Ondertekeningen