You, the petitioner
Parking icon

Bewonerskaarten - 1 wijk = 1 zone

59 signatures

Vanaf 1 April 2019 voert Antwerpen een nieuw parkeerbeleid in met parkeerkaarten. Wij zijn hier per definitie niet tegen, maar wel tegen de manier waarop alles opgesplitst wordt in zones (die kant nog wal raken). Wij willen dat één bewonerskaart geldig is in één gehele wijk.

Petition

We

iedereen die het oneens is met de huidige regelgeving omtrent bewoners parkeren.

 

observe

dat het parkeerbeleid dat in voege gaat vanaf 1 april 2019 i.v.m. het bewonersparkeren te wensen overlaat.

 

and request

dat één bewonerskaart geldt voor een gehele wijk (bijvoorbeeld wijk Groenenhoek te Berchem is nu opgesplitst in Noord en Zuid (waarom?)) Wij willen dat de bewonerskaart geldt voor de gehele wijk Groenenhoek (dit geldt ook voor alle andere plaatsen waar dit in voege gaat).

Verplegend personeel moeten gebruik kunnen maken van een uitzonderingsregel.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting petitie.be. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Antwerpen (district) 
Petition desk:
Closing date:
2019-05-10 
Lead petitioner:
Harald Dens 

History

Signatures