U, de petitionaris

DINAMO moet blijven

De minister heeft de intentie om onze Vlaamse subsidies nog dit jaar stop te zetten. Zo verliezen we op minder dan 8 maanden tijd 1/3 van onze middelen wat een ernstige bedreiging is voor het voortbestaan van DINAMO.

Petitie

Wij

Medewerkers, bestuurders, deelnemers, vrijwilligers en sympathisanten van DINAMO

 

constateren

We stellen vast dat een beslissing die vorig jaar genomen werd een jaar later opeens kan wijzigen. We wisten dat onze Vlaamse subsidies bedreigd waren maar we kregen van de vorige minister een afbouwplan. Zo kunnen we een grondige herdenking van onze organisatie mogelijk maken. Nu spreekt de minister de intentie uit om deze subsidies nog dit jaar stop te zetten.

 

en verzoeken

Aan de heer Minister-President, wij hopen dat u uw intentie om de subsidies vroegtijdig stop te zetten, wil herzien. Wij durven u tevens vragen om ook de beslissing over de afbouw over 3 jaar te willen terugdraaien zodat de middelen, die voor DINAMO bestemd waren, blijven toekomen aan onze organisatie. Alleen zo is er een toekomst voor DINAMO mogelijk.

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Petitieloket:
Einddatum:
20-07-2020 
Status:
Ingetrokken 
Petitionaris:
Bieke Suykerbuyk 

Geschiedenis

Ondertekeningen