You, the petitioner
Teken de petitie! %281%29

Samen echte inspraak afdwingen?

25 signatures

Een eenvoudige wetswijziging kan de democratie moderniseren! Hoe kunnen we een democratie realiseren waarin de burger beslissingen kan nemen? Hiervoor moeten een aantal artikelen in de grondwet worden gewijzigd.

Petition

We

Bezorgde Belgische burgers

 

observe

Ons politiek systeem schiet tekort in democratische vertegenwoordiging: besluiten worden genomen binnen partijen, terwijl de stem van de burger wordt genegeerd. Verkiezingen volstaan niet meer; directe democratische instrumenten zoals bindende referenda zijn nodig. Het Bindend Referendum op Burgerinitiatief, zoals in Zwitserland, biedt een oplossing. Laten we België leiden naar meer directe democratie door deze essentiële hervorming te omarmen.

 

and request

om een dringende herziening van de Grondwet die het bindend referendum op volksinitiatief mogelijk dient te maken. Het referendumrecht stelt burgers in staat zelf de wetten te stemmen die ze zullen eerbiedigen en laat ze toe, samen met hun vertegenwoordigers, de volle verantwoordelijkheid op zich te nemen voor hun gemeenschap.

Voorstel: https://www.meerdemocratie.be/files/inline-files/voorsteltotgrondwetsherziening-def-nl-022024_1.pdf

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting petitie.be. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Ambassadeur 
Petition desk:
Closing date:
2025-01-06 
Lead petitioner:
Fabrice Hamel 
Organisation:
Meer Democratie vzw 

History

Signatures

Updates

Webinar, vrijdag 29 maart om 19h30

Tijdens het webinar zullen we uitgebreid ingaan op onze vervolgacties, en laten we zien hoe jij kunt bijdragen. Bereid je voor op een inspirerende en informatieve sessie waarin we onze nieuwe plannen enthousiast met je delen. Schrijf je in via deze link: https://www.meerdemocratie.be/webinar-ontdek-onze-spannende-vervolgstappen-decouvrez-nos-prochaines-etapes-passionnantes.

2024-03-25

Webinaire, vendredi 29 mars à 19h30

Pendant le webinar, nous aborderons en détail nos actions à venir et nous vous montrerons comment vous pouvez contribuer. Préparez-vous à une session inspirante et informative au cours de laquelle nous partagerons avec enthousiasme nos nouveaux projets. Inscrivez-vous: https://www.meerdemocratie.be/webinar-ontdek-onze-spannende-vervolgstappen-decouvrez-nos-prochaines-etapes-passionnantes.

2024-03-25