You, the petitioner
Alienation

Erkenning van oudervervreemding als strafbaar misdrijf

Tijdens een echtscheiding/scheiding kan het gebeuren dat een van de ouders wraak wil nemen op de andere ouder voor het leed dat hij/zij hem/haar heeft aangedaan, om hem/haar moreel te vernietigen. Het kind kan dan door deze situatie gegijzeld worden.

Een meer uitgebreide uitleg kan U vinden op de link hier onder: https://dekamer.mijnopinie.belgium.be/initiatives/619?locale=nl

Petition

We

Centrum Ouders, Blauw Hart, sympathisanten

 

observe

Tijdens een echtscheiding/scheiding kan het gebeuren dat een van de ouders wraak wil nemen op de andere ouder voor het leed dat hij/zij hem/haar heeft aangedaan, om hem/haar moreel te vernietigen. Het kind kan dan door deze situatie gegijzeld worden.

Dit kan leiden tot het "oudervervreemdingssyndroom (OVS)", een psychologisch syndroom bij kinderen dat bijna uitsluitend voorkomt in de context van een geschil over het hoofdverblijfsrecht van het kind. Het kind uit dit aanvankelijk door een ongerechtvaardigde denigrerende houding tegenover een ouder. Het OVS is het resultaat van de programmering (hersenspoeling) door de indoctrinerende ouder en de eigen bijdrage van het kind aan de belastering van de ouder die hiervan het doelwit is.

Het Belgische rechtskader erkent het begrip "oudervervreemding" niet. Justitie is onvoldoende toegerust om het hoofd te bieden aan gevaarsituaties die kunnen leiden tot een verlies van de ouderlijke band en aan het onvermogen/de onwil van de ouders om samen te werken bij de gezamenlijke uitoefening van het ouderlijk gezag. De schade die wordt toegebracht aan het kind dat van een emotionele band met een van zijn/haar ouders wordt beroofd en aan de "vervreemde" ouder is van die aard dat het rechtssysteem met extra instrumenten moet toegerust worden. De instandhouding van emotioneel/relationeel contact is een belangrijk criterium voor het "psychisch welzijn van het kind".

 

and request

Gelijk verdeeld verblijf (50/50) zou de standaard moeten zijn http://ouders.tweehuizen.be/content.aspx?url=verblijfdewet Maar in de praktijk is het nog steeds niet het geval. Ouderverstoters misbruiken de familierechtbank.

Ik verzoek de bevoegde autoriteiten bij wet te bepalen dat oudervervreemding als misdrijf wordt erkend, dat aan de daders ervan strafrechtelijke sancties kunnen worden opgelegd (boete, gevangenisstraf) om hen tot medewerking te dwingen, dat de slachtoffers als zodanig worden erkend en een financiƫle vergoeding krijgen voor de ernstige schade die zij lijden.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting petitie.be. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Kamer van Volksvertegenwoordigers 
Petition desk:
Closing date:
2021-11-05 
Lead petitioner:
Seba Forrez 

History

Signatures