U, de petitionaris
Windmolen3 0

NEEN tegen de windturbines of Windpark A11in Knokke-Heist !

222 ondertekeningen

Als bewoner van de Hoekestraat te Westkapelle heb ik zicht op de velden en loopt onze tuin tot aan de Zwinvaart. Dagelijks zie ik hier de vele verschillende vogels die in hun biotoop floreren. Tenslotte is dit deel, alsook de omgeving waar de windturbines gepland zijn, een prachtig vogelgebied en meer zelf, het verlengde van de Zwinvlakte.

Windturbines hebben vele nadelen: de productie van de onderdelen en de installatie is niet milieuvriendelijk, er wordt geschat dat jaarlijks 20.000 vogels sterven door windturbines, ze maken behoorlijk veel lawaai.

Petitie

Wij

Bewoners van Knokke-Heist, natuurliefhebbers, ...

 

constateren

De Vlaamse overheid heeft het ontwerpbesluit voor de sectorale voorwaarden voor windturbines voor een eerste keer principieel goedgekeurd op 28 oktober 2022. Concreet gaat het om de slagschaduw-, veiligheids-, en geluidsaspecten van de exploitatie van windturbines uit rubriek 20.1.6 van de VLAREM-indelingslijst. Om de mogelijke effecten van de sectorale voorwaarden voor windturbines op mens en milieu te onderzoeken, werd een plan-MER opgesteld.  Er wordt van 22 november 2022 tot en met 20 januari 2023 een openbaar onderzoek georganiseerd over dit ontwerpbesluit en het bijhorende ontwerp-plan-MER. 

Als ik windturbines opzoek op het internet kom ik al snel op de vele nadelen.

  • Een windturbine is milieuvriendelijk, maar de productie van de onderdelen van de windturbine en de installatie van de windturbine weer niet.

  • Vogels en vleermuizen zijn minder blij met de windturbines. Door de snel draaiende wieken komen zij nogal eens in de problemen, dikwijls met de dood als gevolg. Geschat wordt dat jaarlijks 20.000 vogels sterven door windturbines.

  • Het landschap wordt ook aangetast door de plaatsing van windmolens. In een mooi groen natuurgebied misstaat een windturbine behoorlijk. Maar juist die afgelegen natuurgebieden zijn locaties voor windturbines bij uitstek. Wanneer je de windturbines dichter bij de bevolkte gebieden plaatst, zijn er weer andere nadelen.

  • Zo maakt een windturbine een behoorlijk lawaai. Dit geluid wordt veroorzaakt door de bewegende delen in de gondel van de windturbine en de ronddraaiende rotorbladen. Het lawaai van een windturbine wordt hoger naarmate de windsnelheid groter wordt. Het geluidsniveau van een moderne windturbine ligt tussen de 90 en 100 decibel.

  • Een ander nadeel van het plaatsen van een windturbine in bevolkte gebieden is de overlast van de flikkerende schaduw. Wanneer de zon op de windturbine schijnt, kan door de wieken of rotorbladen een hinderlijke lichtflikkering ontstaan.

Bron www.energiesoorten.be

De contradictie van het milieuvriendelijk, duurzaam en “goed voor de natuur” spreekt dit dan ook volledig tegen. Waarom een groen vogelgebied vergiftigen met grote rondmaaiende wieken die vogels in hun natuurlijke habitat zullen verjagen of nog erger, zullen doden!

Wat heeft het nut om bepaalde vogelsoorten als beschermde diersoorten te erkennen als deze monsters van windturbines straffeloos in hun thuisgebied worden geplaatst? 

Enkele vogels die ik persoonlijk reeds gespot heb in mijn tuin: zilverreiger, slechtvalk, groene specht, bonte specht, aalscholver, sperwer, zanglijster, scholekster, uilen , vleermuizen, ooievaar, vlaamse gaai, canadese gans, fazant enz… één voor één beschermde vogelsoorten!

 

en verzoeken

NEEN tegen windmolenpark A11 Knokke-Heist !

Ondertekenen

 
We e-mailen u een link waarmee u uw ondertekening kunt bevestigen. Uw gegevens worden niet doorgespeeld aan derden en blijven bij de Stichting Petitie.be. Meer hierover leest u in onze privacyverklaring.

Details

Ontvanger:
Knokke-Heist 
Petitieloket:
Petitionaris:
Elise De Timmerman 

Geschiedenis

Ondertekeningen