You, the petitioner
Openbareverkoop academie 2014 web 350

Overleg over de positie van het hoger kunstonderwijs

377 signatures

Vlaanderen staat internationaal hoog aangeschreven omwille van zijn bloeiende kunstscène. Door het opleiden en kritisch begeleiden van een volgende generatie creatieve mensen zorgt de Academie voor een aanvoer van nieuw talent dat de continuïteit van onze artistieke excellentie verzekert.

Maar deze hoge kwaliteit wordt bedreigd. Er zijn twee redenen waarom de Academie aan de alarmbel trekt: de schaalvergroting en het financieringsmodel. Een schrijnend gebrek aan voldoende educatieve werkingsmiddelen is nefast voor ons onderwijsmodel. Steun onze oproep tot overleg!

Vanwege het personeel van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen.

Petition

We

Het personeel van de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen en alle mensen betrokken bij het hoger kunstonderwijs.

 

observe

  1. De kunstopleidingen ondervinden de gevolgen van de schaalvergroting in Vlaanderen aan den lijve. De middelen die naar de overhead van de overkoepelende hogescholen gaan, zijn enkel toegenomen. De resterende middelen voor onderwijsverstrekking dalen daarentegen zienderogen.

  2. De essentie van onze kunstopleidingen ligt in het behalen van hoge artistieke kwaliteit en een persoonlijke aanpak. Dit spoort niet enkel met het afleveren van een grote hoeveelheid diploma’s. Kunststudenten spreiden hun studies vaak over een langere periode en hebben niet altijd nood aan een diploma. In het huidig financieringsmodel primeert kwantiteit op kwaliteit.

 

and request

een constructief debat met de toekomstige beleidsmakers, waarvan het resultaat moet leiden tot een werkbare inbedding in het onderwijslandschap, met als centrale vragen:

— Past het hoger kunstonderwijs nog wel binnen het huidige hogeschoolmodel? Moeten we niet streven naar een grotere autonomie van de hogere kunstopleidingen?

— Indien we in de toekomst goed opgeleide creatievelingen en toonaangevende kunstenaars van wereldformaat willen blijven afleveren, moet Vlaanderen inzetten op kwalitatief hoger kunstonderwijs.

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Vlaamse Gemeenschap 
Petition desk:
Closing date:
2014-09-01 
Status:
Withdrawn 
Lead petitioner:
Sonja Spee 
Organisation:
Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen 
Website:

History

Signatures