You, the petitioner
Onschendbaar

Politieke onschendbaarheid moet afgeschaft worden!

5 signatures

Politici en hun vrienden (ambtenaren) hebben zich in het statuut van 'onschendbaarheid' gewurmd. Ze beweren wereldverbeteraar te zijn! Een wereldverbeteraar heeft geen 'onschendbaarheid' nodig omdat hij/zij niet zinnens is, bewust strafbare feiten te plegen! "Onschendbaarheid" is dus niet nodig.

Petition

We

De schendbare slachtoffers van de 'onschendbaren'

 

observe

Dat zowel in de politiek als in de overheidsbedrijven of in bedrijven waar de 'overheid' aandeelhouder is, het personeel een onschendbaar statuut en bijhorende 'voordelen' krijgt, op voorwaarde dat oogkleppen worden gedragen, zwijgplichten worden gevolgd enz. Integere mensen die voor een rechtvaardig beleid zijn, krijgen in dit spel van de 'onschendbaren' geen kansen. 'Onschendbaarheid'... waarom? Bescherming van witteboordencriminaliteit!

 

and request

De afschaffing van het statuut van 'onschendbaarheid' voor politici en co. Iedereen heeft volgens de grondwet 'gelijke rechten'! Politici en hun leger ambtenaren, politie enz. moeten de grondwet óók eerbiedigen en niet als 'onschendbare' met de voeten treden (mensenrechten schenden, meningen censureren, experimenten op burgers, geld afpersen, frauderen, regeltjes opleggen enz.) "Onschendbaar" statuut dus dringend AFSCHAFFEN!

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting petitie.be. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Petition desk:
Lead petitioner:
Marc Spandel 
Organisation:
Slachtoffer van de 'onschendbare' politici en hun vrienden. 

History

Signatures

Updates

Enkele persoonlijke ervaringen met 'onschendbaren'

Als reëel slachtoffer van mensen met een 'onschendbaar' statuut getuig ik hier van enkele ervaringen die duidelijk maken dat dit statuut vrijgeleide geeft voor misdadigers om ongestoord criminaliteiten te mogen plegen.

Voorbeeld: Bij de NMBS werd ik als 'contractuele' 5 jaar lang fysisch en administratief gepest waardoor mijn gezondheid achteruit ging, levensbedreigende aanslagen door collegae moest ondergaan, administratief werd gepest door de bazen via rapport vervalsing, schriftvervalsing en afpersing van handtekeningen, mijn gezin financieel werd geraakt, en tot aan mijn pensioen moest verder teren op een werkloosheidsvergoeding. De aangestelde 'vertrouwenspersonen' ( arbeidsgeneesheer, ombudsman, preventieadviseur, bedrijfsleider ) deden telkens alsof hun neus bloedde als ik hierover klachten neerlegde.

+Read more...

Integendeel... ze steunden elkaar in de pesterijtactieken. Zelf de doodsbedreigingen (ook met een pistool in mijn zijde geduwd) deden ze af met "dat zijn maar spelletjes" De vertegenwoordigers van de spoorvakbonden speelden het pestspel mee! Al die pesters hadden één gemene rode draad die hen verbindt, en dat is dat ze het statuut hadden verkregen van 'onschendbare' (vaste benoeming) waardoor het niet meer mogelijk was hen te ontslaan voor hun alledaagse criminaliteiten (diefstallen, schriftvervalsingen, slecht uitgevoerde opdrachten, dronkenschap enz).

Als ik al die 'onschendbare' vertrouwenspersonen individueel (arbeidsgeneesheer, vakbonden, preventieadviseur enz.) de vraag stelde waarom ze mij niet wilden helpen na klachten, kreeg ik van hén steevast het zelfde antwoord.

"wij mogen u, als 'contractuele' niet helpen, want als we u helpen bestaat de kans dat we bij 'hogerhand' punten verliezen waardoor we premies kunnen verliezen en misschien een slechtere job kunnen krijgen. We worden immers allemaal betaalt door de NMBS!"

Ik werd letterlijk buiten gepest door jaloerse collegae en via rapportvervalsing en schriftvervalsing door 'de bazen' én de passieve pesterij door de 'vertrouwenspersonen'. Tegen dit onrecht ging ik in het verweer bij de arbeidsrechtbank, en zowel in eerste aanleg als in beroep werd de NMBS (met haar resem advocaten) vrijgesproken van pesterijen en onwettig ontslag. Nochtans had ik een stapel bewijzen van schriftvervalsing en rapportvervalsing voorgelegd. Antwoord van de rechter die bijgestaan werd door iemand van het openbaar ministerie. "jij zal je klacht (9 bladzijden) over die pesterijen volgens mij niet gemeend hebben!" en "Je mag nog een stapel bewijzen voorleggen van 1 meter dik... daar hoeven wij ons niets van aan te trekken !" en "Een werkgever mag je altijd ontslaan als je niet past in zijn filosofie betreft de werking van zijn bedrijf!"

Nogmaals: De machtsmisbruikende medewerkers van rechtbanken, overheidsbedrijven, politiek zijn allemaal verbonden via de rode draad van 'onschendbaarheid' en hierdoor houden ze bij criminele feiten duidelijk elkaar "een beschermende hand boven het hoofd". Het is ook duidelijk dat er in de Belgische grondwet wél sprake is van 'scheiding der machten', maar dat dit enkel op papier staat en dat 'de machten' elkaar beschermen via het statuut van 'onschendbaarheid'! Trouwens... waarom mogen politici enkel mensen zijn die rechten gestudeerd hebben, advocaten, rechters, juristen enz.? Waarom geen 'gewone' mensen? Juist! er is géén scheiding der machten omdat de politiek verweven zit in 'justitie'!

Omdat ik niet mee wilde spelen met het spel van corruptie, diefstal, schriftvervalsing enz. kreeg ik dus ook geen kans op een vaste benoeming lees... onschendbaar statuut.

Een klein deel van dit spel der machtsmisbruikende 'onschendbaren' heb ik naar waarheid (met bewijsstukken) gepubliceerd in een boek van 330 bladzijden dat 'gratis' te vinden, lezen, en downloaden is op mijn website.

Het boek noemt "De pesters van het spoor" en is te vinden op 'www.spandel.be'

Het is meteen het voorbeeld van een bewijs dat 'onschendbaarheid' een vrijgeleide is voor crimineel gedrag. Dit soort 'openbaring' wordt niet geapprecieerd door 'de Belgische overheid' die graag alles in de media censureert, maar omwille van het feit dat het een privé website is, hierop géén censuur kan toepassen.

Getekend Marc Spandel.

2022-01-29