You, the petitioner

Recht op waardig sterven: euthanasie ook voor dementen

671 signatures

Recht op waardig sterven (RWS) ijvert voor de verdere uitbreiding van de Euthanasiewet van 28 mei 2002, niet alleen naar minderjarigen (zoals recent goedgekeurd), maar ook naar dementen. Graag uw steunbetuiging door het ondertekenen en verder verspreiden van deze petitie.

Petition

We

voorstanders van het recht op waardig sterven voor iedereen: ouderen, minderjarigen, dementen...

 

observe

  • dat de recent voor minderjarigen uitgebreide Euthanasiewet van 28 mei 2002(nog) geen opening voorziet voor mentale problemen zoals dementie
  • dat het bijkomend voorzien van die opening een oplossing biedt voor het argument dat een demente niet meer dezelfde persoon is als vóórdat de dementie zich voordeed en dat er in geval van dementie ook geen sprake meer kan zijn van een geldige vraag om euthanasie van de “oorspronkelijke” persoon

 

and request

om in de Euthanasiewet de mogelijkheid te voorzien voor een levenslang (niet: 5 jaar) geldige wilsverklaring om het eigen leven te laten beëindigen in geval van dementie, zelfs als die wordt vastgesteld binnen de 5 jaar van deze wilsverklaring.

Zo kan worden tegemoet gekomen aan de wens van vele mensen om door hun naasten herinnerd te worden als de persoon die zij waren voor hun dementie en niet als een demente en daardoor “andere” persoon.

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Kamer van Volksvertegenwoordigers 
Petition desk:
Closing date:
2014-09-25 
Status:
Withdrawn 
Lead petitioner:
Marc Van Hoey (voorzitter) 
Organisation:
Recht op Waardig Sterven (RWS) 
Website:

History

Signatures