You, the petitioner
Snap donderdag 30 december 2021 00154

Schepen mobiliteit moet vervangen worden (sint-niklaas)

7 signatures

De ene onlogische blunder na de andere, onmogelijk geworden om snel het ziekenhuis te bereiken, parkeerproblemen, voetgangers moeten onnodig wachten aan verkeerslichten, straten en wijken worden afgesloten voor bezoekers enz. Veel camera's en geldboetes! Deze schepen moet dringend vervangen worden!

Petition

We

De door 'mobiliteit' gepeste bewoners en bezoekers van Sint-Niklaas en omstreken.

 

observe

Dat de bereikbaarheid van de eigen woning, ziekenhuizen, familieleden enz. praktisch onmogelijk wordt gemaakt door de onlogische uitgedokterde verkeerssituaties. Parkeermogelijkheden worden afgebouwd. Snelheidsbeperkingen en camera's in bepaalde straten... blijkbaar speciaal om veel boetegeld te kunnen creëren, voetpad word fietspad, voetgangers moeten over de rijbaan gaan omdat auto's gedeeltelijk over voetpaden mogen parkeren enz.

 

and request

Maak a.u.b. een einde aan deze pesterijen van de machteloze burgers die deze pesterijen MOETEN ondergaan. Stop al die miserie en vervang de huidige schepen van mobiliteit door een intelligent persoon die al die onnodige uitvindsels ongedaan maakt, zodat de 'leefbaarheid' en toegankelijkheid in onze stad terug normaliseert. Wees strenger voor 'arrogante' verkeersovertredingen zoals hinderlijk parkeren en misbruik van gehandicapten- kaart.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting petitie.be. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Sint-Niklaas 
Petition desk:
Closing date:
2026-12-30 
Lead petitioner:
Marc Spandel 
Organisation:
Gepensioneerd Sint-Niklazenaar 

History

Signatures

Updates

Meer nadelen dan voordelen.

1) De afgeschafte buslijnen zorgen er voor dat de oudere bevolking die moeilijk te been is en geen auto (meer) heeft, geen boodschappen meer kan doen zónder een dure taxi te huren. De schepen van mobiliteit legt zijn persoonlijke lockdown op.

2) Er zullen mensen sterven die dringend naar de spoedafdeling van het ziekenhuis moeten, omdat ze dit in normale omstandigheden op 5 minuten kunnen, maar dankzij de verplichte (x- km.) omleidingen en bijhorende kruispunten, files, wachttijden enz (dodelijk) tijdverlies zullen hebben.

+Read more...

Neemt de schepen van mobiliteit voor deze slachtoffers zijn verantwoordelijkheid op?

3) Mensen die gaan werken of huiswaarts keren lijden sowieso tijdverlies door de grote uitbreiding van de reeds bestaande files tijdens de spitsuren én de irritante omleidingen. Is dit geen 'pestgedrag' van de schepen van mobiliteit t.o.v. de mensen die nu al na een ganse dag werken gestresseerd in de files moeten aanschuiven?

4) Zelf mantelzorgers enz. krijgen na expliciete aanvraag geen doorrij- vergunning van de schepen van mobiliteit waardoor hen de snelle toegang tot de hulpbehoevende wordt verboden...Héél sociaal hoor!

5) Brave voetgangers moeten aan kruispunten 'verplicht' op een knopje duwen om te mogen oversteken (groen krijgen). Doen ze dit niet, dan moeten ze van de schepen van mobiliteit 'voor straf' een aantal minuten langer wachten!

6) Een 'stukje' twee- richtingen fietspad aanleggen op levensgevaarlijk kruispunt waar duizenden (schoolgaande) kinderen enz. dagelijks risico's lopen op accidenten. Is dit geen reden om te 'twijfelen' over het soort 'intelligente' logica van de schepen van mobiliteit (op vlak van veiligheid en toekomstgericht denken).

7) Er is de volgende 'intelligente' stelling: Langs de ene kant verkondigd de schepen van mobiliteit de 'strijd' om het autoverkeer uit het stadscentrum te bannen en langs de andere kant creëert deze schepen in het centrum 'betalende parkings' waardoor de auto's 'verplicht' worden om in de stadskern te rijden! ? Is 'betalen' hier de hoogste prioriteit?

PS: De volledige stadskern een snelheidsbeperking van 30km/u opleggen zónder bijkomend onlogisch geklungel was voldoende om de veiligheid en leefbaarheid te verbeteren.

Er moet meer aandacht gegeven worden aan het parkeren van auto's die gedeeltelijk over of op het voetpad en zebrapaden staan. In 'bepaalde omgevingen' wordt dit 'gedoogd' door de schepen van mobiliteit, waardoor voetgangers en mensen met kinderwagens, rolstoelen enz. verplicht worden om af te wijken of over de rijbaan te gaan. De schepen van mobiliteit werd er zélf al meermaals op gewezen zich aan deze hinderlijke overtredingen te bezondigen (foto's). Acht deze schepen zich 'onschendbaar'?

2022-01-05