U, de petitionaris
Pwa petitie

Van PWA naar een succesvolle Wijkwerking

3.253 ondertekeningen

De regering wil het PWA-systeem hervormen tot 'Wijkwerken' en legde daarvoor een conceptnota op tafel. De vakbonden (ACV, ABVV en ACLVB) willen gaan voor een duurzame en kwaliteitsvolle Wijkwerking. Daarom moeten we het voorstel dat op tafel ligt verbeteren.

Petitie

Wij

die ons kunnen vinden in de voorstellen van de vakbonden ACV, ABVV en ACLVB voor een duurzame en kwaliteitsvolle Wijkwerking

 

constateren

De vakbonden ACV, ABVV en ACLVB willen gaan voor een duurzame en kwaliteitsvolle Wijkwerking als volwaardig alternatief voor het huidige PWA. Hierbij willen wij gaan voor de volgende principes:

 

en verzoeken

✓ Er moet de mogelijkheid zijn dat huidige PWA-werknemers eventueel de overstap kunnen maken naar de arbeidsmarkt en/of sociale economie. Als dit niet het geval is, moet de PWA-werknemer in het Wijkwerksysteem kunnen blijven. PWA-werknemers ouder dan 55 jaar moeten in het Wijkwerksysteem kunnen blijven met behoud van rechten, tenzij ze vrijwillig naar een ander systeem overstappen. Ook andere kwetsbare groepen moeten blijvend kunnen wijkwerken.

✓ Er moet gezorgd worden voor duurzame tewerkstelling, begeleiding, opleiding en inspraak van de werkzoekende. Hiervoor moet een reglementair kader komen. De Wijkwerker moet bovenop de werkloosheidsuitkering een extra vergoeding krijgen voor het geleverde werk.

✓ Zes maanden werkervaring is veel te kort en biedt weinig meerwaarde voor een cv. We pleiten voor een Wijkwerking voor een periode van 1 tot 3 jaar. Voor mensen die ondanks alle inspanningen niet kunnen doorstromen, of die maar een beperkt aantal uren kunnen presteren, moet Wijkwerken mogelijk blijven. Dit zolang er geen ander duurzaam tewerkstellingsaanbod is.

✓ Het is zinvol om tewerkstellingskansen te bieden aan wie het moeilijk heeft op de arbeidsmarkt. Deze kwetsbare werkzoekenden moeten de nodige ondersteuning, coaching en opleiding kunnen krijgen om te kunnen doorstromen naar de arbeidsmarkt.

✓ De voorziene capaciteit aan Wijkwerkersplaatsen moet minimaal in plaats van maximaal gerealiseerd worden. Als er voldoende gebruikers/werknemers zijn, moet het vooropgestelde aantal uitgebreid kunnen worden.

✓ We vinden het heel belangrijk dat het vertrouwde gezicht van de huidige PWA-beambten behouden blijft. Ze hebben de afgelopen 20 jaar heel wat deskundigheid opgebouwd die naadloos kan worden ingezet in de nieuwe wijkwerking.

✓ Het is belangrijk om voeling te hebben (en te houden) met de lokale noden en behoeften. Een plaatselijk aanspreekpunt, ook in kleinere gemeenten, moet hierbij gegarandeerd blijven. Langs de andere kant is het belangrijk om naar een schaalvergroting te gaan om het zo bestuurbaar te maken. Daarom willen we de huidige PWA-structuren omvormen tot de gepaste schaalgrootte.

✓ De regering wil niet verder werken met een raad van Bestuur. Nochtans heeft die een belangrijke toezichthoudende functie. We pleiten voor het behoud van een raad van bestuur in de Wijkwerking, maar op een grootschaliger niveau. Op die manier kan erop toegezien worden dat de tewerkstelling geen verdringing vormt met de gewone economie en blijft er voeling met de lokale realiteit.

Ondertekenen

 
We e-mailen u een link waarmee u uw ondertekening kunt bevestigen. Uw gegevens worden niet doorgespeeld aan derden en blijven bij de Stichting Petitie.be. Meer hierover leest u in onze privacyverklaring.

Details

Ontvanger:
Vlaamse Gewest 
Petitieloket:
Einddatum:
09-12-2016 
Organisatie:
ACV, Vlaams ABVV en ACLVB 

Geschiedenis

Ondertekeningen