U, de petitionaris
Logo large%282%29

Verkeer Duinenlaan-Lusthuizenlaan

In de eerste week van juni kregen de inwoners van de Duinenlaan en de Lusthuizenlaan een mooi cadeau in de bus. In een brief gedateerd 07 juni, worden wij op de hoogte gesteld van het feit dat er zomaar 50 parkeerplaatsen verdwijnen met ingang van 08 juni 2021. Geen inspraak, geen woord uitleg!

Petitie

Wij

De bewoners, bezoekers & bedrijven uit de Duinenlaan en Lusthuizenlaan te Westende-Bad.

 

constateren

In de straat wordt druk gespeculeerd over de echte reden van deze plotse beslissing. Er zouden klachten zijn van mensen die er zelfs niet wonen, er is sprake van een afrekening tussen oude politieke families, er is sprake van een afrekening met de korpschef op rust. Zelfs de financiering (uit noodzaak) van de veel te dure parkeertoren in de Badenlaan komt naar voor. Kunt u het de inwoners kwalijk nemen? Ze hebben immers geen enkele informatie en de snelheid waarmee de beslissingen worden doorgedrukt horen eerder in staten waar in onze contreien weinig appreciatie voor bestaat. Wij vragen het schepencollege deze maatregel terug te schroeven en de situatie momenteel te laten zoals ze is. Dit was trouwens ook de uitkomst van de bewonersvergadering enkele maanden voor corona uitbrak. Een nieuw globaal parkeerbeleidsplan staat in de steigers. Dat in dat plan ook de Duinenlaan/Lusthuizenlaan wordt opgenomen is logisch. Dat de bevolking voorafgaandelijk aan het invoeren van een globaal plan wordt geconsulteerd is de logica zelve. Dat er daarna beslissingen worden genomen en dat niet iedereen daarmee gelukkig is, hoort er bij. In een dergelijke logica willen wij ons perfect inschrijven. De werkwijze die nu echter wordt gehanteerd is amateuristisch, verwerpelijk en strookt niet met het verwachte beleid van iemand die de achterkamertjespolitiek in Brussel met de regelmaat van de klok op de korrel neemt.

 

en verzoeken

Als bewoner weten wij beter als geen ander dat langparkeerders tijdens het seizoen storend zijn, dat de beschikbare parkeerplaatsen zoekverkeer genereren en dat een mobilhome voor de deur het zicht beperkt. Deze problemen kunnen ook op andere manieren worden opgelost: het aanleggen van een parkeerstrook voorbehouden voor personenwagens in combinatie met parkeerschijf en/of bewonerskaarten kan evengoed. En vooral zonder het levenscomfort van de inwoners op te offeren. In de woonerfzone moet eerst de infrastructuur worden geoptimaliseerd vooraleer deze kan worden ingevoerd. Ook daar kan de combinatie met parkeerschijf en/of bewonerskaarten een alternatief betekenen. Voor beide straten is ook betalend parkeren bespreekbaar voor zover dit kadert in een globaal parkeerbeleidsplan. Het college gaat volledig voorbij aan het feit dat het probleem zich enkel stelt gedurende 3 maand per jaar, terwijl het leefcomfort van de inwoners het volledige jaar door sterk wordt beperkt. Daarom herhalen wij onze vraag om de beslissing inzake parkeren in de Duinenlaan en het invoeren van een woonerf in de Lusthuizenlaan terug te schroeven en op te nemen in het globaal parkeerbeleidsplan. Uiteraard houden wij U aan uw belofte van een open en transparant beleid waarbij voorafgaandelijke consultatie van uw bevolking een evidentie is.

Ondertekenen

 
We e-mailen u een link waarmee u uw ondertekening kunt bevestigen. Uw gegevens worden niet doorgespeeld aan derden en blijven bij de Stichting Petitie.be. Meer hierover leest u in onze privacyverklaring.

Details

Ontvanger:
's-Gravenbrakel (Braine-le-Comte) 
Petitieloket:
Petitionaris:
Buurtcomité DuinenLust 
Organisatie:
Buurtcomité DuinenLust 

Geschiedenis

Ondertekeningen