U, de petitionaris

Verplichting werk zoeken bij SWT (brugpensioen) is contractbreuk

2.615 ondertekeningen

Sinds 01/01/2015 is de SWT-er ('stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag', voorheen: 'brugpensioen') van jonger dan 60 jaar verplicht zich in te schrijven bij de VDAB als actief werkzoekende. Hij moet aan alle voorwaarden van de werkloze voldoen. Dit is contractbreuk! Geen van de SWT-ers zou in het stelsel gestapt zijn om na een tijd rechtstreeks in de werkloosheid te worden geduwd.


Obligation de cherche d'emploi en cas de RCC est une rupture de contrat

Depuis le 1er janvier 2015 une personne bénéficiant du Régime de Chômage avec Complément d'entreprise ('RCC' – avant: ‘Le Régime de Pré-pensions’) de moins de 60 ans est obligée de s'inscrire comme demandeur d'emploi actif auprès du Service régional de l'emploi. Elle est obligée de rester inscrite jusqu'à l'âge de 65 ans, et d'accepter tout emploi ou formation convenable. C'est une rupture de contrat ! Aucune de ces personnes ne serait entrée en RCC pour devenir -quelques temps après- chômeur.

Petitie

Wij

SWT-ers (vroegere 'bruggepensioneerden'), jonger dan 60 jaar op 31 december 2014


Nous les personnes bénéficiant du RCC (avant : pré-pensionnés) de moins de 60 ans le 31 décembre 2014

 

constateren

dat de Federale Overheid op 01/01/2015 een nieuwe maatregel invoerde die de SWT-er ('stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag', voorheen: 'brugpensioen') van jonger dan 60 jaar verplicht zich in te schrijven bij de VDAB als actief werkzoekende. Hij moet tot zijn 65ste voldoen aan alle voorwaarden van de werkloze/actief werkzoekende. De SWT-er is destijds niet onder die voorwaarden in een stelsel gestapt dat hem nu rechtstreeks in de werkloosheid duwt. Hij was NIET werkloos en bewees een lange loopbaan. De SWT-er ziet dit als contractbreuk.


constatons que le Gouvernement fédéral a introduit une nouvelle réglementation le 1er janvier 2015 qui oblige les bénéficiants du RCC à s'inscrire comme demandeur d'emploi ACTIF auprès du Service régional de l'emploi. Jusqu'à l'âge de 65 ans les conditions de la réglementation relative au Chômage s'appliquent également à ces personnes bénéficiant du RCC. Elles deviennent 'demandeur d'emploi actif', donc 'chômeur'. Ces personnes ne sont pas entrées dans le RCC avec la perspective de plonger ensuite dans le régime de chômage. Les personnes bénéficiant du RCC n'étaient pas chômeurs et ont fait preuve d'une longue carrière professionnelle. La nouvelle réglementation et ses conséquences sont inacceptables et sont une rupture de contrat !

 

en verzoeken

de Federale Overheid, de Kamer van Volksvertegenwoordigers, de heer Minister van Werk, de maatregel van 1 januari 2015 betreffende de verplichte inschrijving van de SWT-er (jonger dan 60 jaar op 31 december 2014) bij de VDAB als werkzoekende, en alle voorwaarden en verplichtingen die daaraan verbonden zijn, teniet te doen. Wij verzoeken het herstel van de voorwaarden waaronder de SWT-er vóór 01/01/2015 tekende om toe te treden tot het stelsel.


et demandons que le Gouvernement Fédéral, la Chambre des Représentants, Monsieur le Ministre de l'Emploi, abolissent cette nouvelle réglementation (du premier janvier 2015) qui oblige les personnes bénéficiant du RCC de moins de 60 ans le 31 décembre 2014 à s'inscrire comme demandeur d'emploi actif auprès du Service régional de l'emploi. Nous demandons l'abolition de toutes les conditions et obligations liées. Nous demandons le rétablissement des droits acquis (d'avant le 1er janvier 2015) des personnes bénéficiant du RCC.

Ondertekenen

 
We e-mailen u een link waarmee u uw ondertekening kunt bevestigen. Uw gegevens worden niet doorgespeeld aan derden en blijven bij de Stichting Petitie.be. Meer hierover leest u in onze privacyverklaring.

Details

Ontvanger:
Kamer van Volksvertegenwoordigers 
Petitieloket:
Einddatum:
10-05-2015 
Petitionaris:
Martine Iterbeke 

Geschiedenis

Ondertekeningen