You, the petitioner
Picture dorpsplein

Verzoek tot burgerparticipatie in de heraanleg van het dorpsplein Veltem-Beisem

698 signatures

Een aantal inwoners uit Veltem-Beisem wil van de gemeente Herent een eigentijds participatietraject voor het ontwerp/ realisatie van het nieuwe dorpsplein in Veltem.De vrijheid om de eigen leefomgeving mee te kunnen creëren is het meest kostbare maar meest verwaarloosde mensenrecht.Neem het ernstig!

Petition

We

buurtcomité(s), burgercollectief, inwoners gemeente Herent met een hart voor participatie

 

observe

dat het recente burgerverzet in Veltem rond het RUP sterk wordt gevoed door het wantrouwen inzake de vrijgeleide die grote projectontwikkelaars krijgen om een beperkte publiek-private, groene ruimte vorm te geven. Wij constateren dat de participatielat voor burgers wat hoger mag en stellen voor om de plannen voor het nieuwe dorpsplein als ervaringsexpert mee op te maken om de kwaliteit/leefbaarheid van het toekomstige plein mee te waarborgen.

 

and request

het gemeentebestuur om de logica achter de huidige technische ontwerpplannen (lintformatie) te herzien alsook een participatieaanpak uit te werken voor de realisatie van het nieuwe dorpsplein te Veltem waarin de behoeftes/ideeën/kennis van dorpelingen als startpunt gelden en diverse, geëngageerde (groepen) burgers een rol krijgen in de vormgeving van het plein, met aandacht voor tevredenheid, beleving, gebruiksgemak en (historische) context.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting petitie.be. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Herent 
Petition desk:
Closing date:
2023-10-01 
Lead petitioner:
Burgercollectief Dorpsplein Veltem-Beisem 
Organisation:
Burgercollectief Dorpsplein Veltem-Beisem 

History

Signatures

Updates

De petitie voor inspraak bij de heraanleg van het dorpsplein in Veltem-Beisem in de top 10!

Beste sympathisanten, mensen met een hart voor participatie,

Onze petitie voor meer inspraak in het ontwerp en de heraanleg van ons geliefde dorpsplein van Veltem-Beisem rolde met meer dan 380 handtekeningen alvast de top 10 van de grootste petities op het platform petitie.be binnen. Dat is een knappe realisatie.

+Read more...

Wij danken alle Herentenaars die ons al ondersteund hebben.

Daarmee hebben we nog lang niet de vereiste 1000 handtekeningen die de gemeente ons oplegt om het punt te mogen agenderen op de gemeenteraad. Maar, we hebben wel steun gevonden bij een aantal lokale beleidsmakers om het punt rond de inspraakgedachte en de case van het dorpsplein eventueel samen met ons op de agenda te plaatsen.

Dat de huidige plannen voor het dorpsplein en omgeving voor verbetering vatbaar zijn, dat konden we lezen in het aquafin dossier dat recent voor burgers werd opengesteld en waarin deze plannen mee werden opgenomen. Dit geldt voor het aspect natuurbehoud en beheer, de balans tussen verharding en ontharding, de sociaal-culturele en sociaal-economische mogelijkheden die het moet kunnen blijven bieden en de informele ontmoetingskansen die het plein op termijn moet stimuleren.

Stuur deze petitie dus gerust nog eens door binnen je eigen netwerk. Het claimen van het recht op inspraak en co-creatie is immers van belang voor alle ontwikkelingsprojecten die in Herent in de komende jaren mee het licht zullen zien.

Groet, Het burgercollectief Veltem-Beisem

2023-08-20