You, the petitioner

Voor slimme verkeerslichten op kruispunt N12-Dennendreef-Sparrenhof Vosselaar

146 signatures

Zowel Dennendreef als Sparrenhof hebben ontsluiting met N12 waardoor er een uiterst gevaarlijk kruispunt werd gecreëerd voor de (zwakke) weggebruiker. Voor de verhoging van de verkeersveiligheid vragen wij om het plaatsen van slimme verkeerslichten.

Petition

We

Inwoners van Vosselaar en allen die slimme verkeerslichten op dit kruispunt ondersteunen.

 

observe

Wij constateren dat het gemeentebestuur van Vosselaar een aanvraag ingediend heeft bij de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar voor de heraanleg van het kruispunt N12-Dennendreef-Sparrenhof en de heraanleg van de Dennendreef in functie van de verkeersveiligheid.

Wij constateren dat het gemeentebestuur van Vosselaar met deze plannen tot heraanleg niet kiest voor de meest veilige oplossing voor de (zwakke) weggebruiker.

 

and request

Slimme verkeerslichten voorzien op het kruispunt N12-Dennendreef-Sparrenhof.

Onze argumenten zijn:

  • In de huidige aanvraag tot heraanleg wordt er onvoldoende aandacht geschonken om de (zwakke) weggebruiker op de meest veilige manier te laten oversteken. Op dit kruispunt gebeurde reeds een dodelijk ongeval. Bovendien wordt er in de plannen tot heraanleg nog steeds een hogere snelheid op de N12 toegelaten ter hoogte van de kruispunt N12-Dennendreef-Sparrenhof. De verkeersinfrastructuur bij deze nieuwe plannen laat dit echter niet toe.

  • Door ontsluiting van Sparrenhof/Dennendreef met de N12 is het oversteken ook voor gemotoriseerde voertuigen moeilijk. Bovendien wordt het zicht bij het uitrijden van verkaveling Sparrenhof met de N12 in de richting van Turnhout sterk belemmerd door grote bomen. Door het plaatsen van slimme verkeerslichten wordt het oversteken van de N12 veilig gemaakt en kan het groene karakter van de gemeente behouden worden.

  • Slimme verkeerslichten passen zichzelf voortdurend aan aan de echte verkeersdrukte. Hierdoor kunnen de bewoners van het Sparrenhof én de bewoners/het doorgaand verkeer van de Dennendreef in de ochtend- en avondspits de N12 op een veilige manier oversteken. Bovendien zal door het plaatsen van deze slimme verkeerslichten het doorgaand verkeer op N12 geen hinder ondervinden op minder drukke verkeersmomenten.  

  • Een hoogst gelijkend plan van heraanleg van het kruispunt N12-Dennendreef-Sparrenhof lag enkele jaren geleden al voor. Tijdens een infomoment hieromtrent toonden de inwoners van Sparrenhof en Dennendreef zich niet akkoord met deze gelijkende plannen tot heraanleg; ook toen werd geopperd voor verkeerslichten. In de huidige plannen wordt hier opnieuw geen rekening mee gehouden. Bij elk gesprek wordt er steeds verwezen naar de gewestelijk bevoegde instantie die de onveilige verkeerssituatie nu maar moet oplossen.

  • In de verkaveling Sparrenhof wonen vooral gezinnen met jonge kinderen. Het gemeentebestuur en het Vlaamse gewest hebben de (morele) verplichting om de zwakke weggebruiker te beschermen en in de meest veilige oplossing te voorzien.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting petitie.be. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Vosselaar 
Petition desk:
Closing date:
2017-09-07 
Lead petitioner:
Koen Nijs 

History

Signatures