U, de petitionaris
Knipsel

Wij eisen het ontslag en de bestraffing van Conner Rousseau

6.414 ondertekeningen

Gelet op het herhaaldelijk publiekelijk - via sociale media - aanzetten tot discriminatie tegenover Belgische burgers wegens hun medische toestand, in strijd met de Antidiscriminatiewet van 10 mei 2007 e.a., wordt gevraagd de nodige sancties te treffen tegenover de heer ROUSSEAU, voorzitter Vooruit.

Petitie

Wij

Alle benadeelde Belgische staatsburgers

 

constateren

dat de heer Conner ROUSSEAU meermaals publiekelijk - o.a. op sociale media - aanzette tot discriminatie en haat op grond van gezondheidstoestand/fysieke of genetische eigenschap, in strijd met artikel 22 van de Antidiscriminatiewet van 10 mei 2007, art. 444 Sw. en internationale mensenrechtenverdragen.

Discriminatie is bij wet verboden en is strafbaar. Iemand discrimineren is iemand schade toebrengen.

 

en verzoeken

  • het onmiddellijk ontslag als partijvoorzitter
  • de gerechtelijke vervolging en bestraffing wegens schending van bovengenoemde wetten
  • de ontzetting uit de burgerlijke en politieke rechten , met name het recht om te kiezen of verkozen te worden
  • een gepaste deontologische sanctie
  • publieke verontschuldigingen in de media

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Petitieloket:
Einddatum:
25-02-2022 
Antwoord verwacht:
09-12-2022 
Status:
Gesloten 
Petitionaris:
MV 

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Eerste update

Dank aan alle ondertekenaars van deze petitie ! Op nog geen 24 uur tijd werden maar liefst +/- 1500 handtekeningen verzameld en hopelijk blijft dit aantal groeien de komende dagen en weken. De resultaten van deze petitie zullen worden overgemaakt aan de bevoegde rechterlijke instanties, de verschillende parlementen, Vooruit en ter ondersteuning van de klacht tegen de heer ROUSSEAU die op 18.1.22 werd ingediend bij UNIA..

20-01-2022