You, the petitioner

Updates

Oplossing probleem bevestiginsmails

Beste bezoeker,

Het probleem met de bevestigingsmails is nu hersteld. Naar gelang uw mailprovider kan het wel iets langer duren eer uw mail aankomt.

Moest er nog een probleem zijn kunt u webmaster@petitie.be contacteren.

Bedankt voor uw geduld!

-Het petitie.be-team

2021-08-08

Update petitie Behoud van lijn 92

Volgens de beschikbare informatie verdwijnt vanaf januari 2024 de vertrouwde Lijn 92. De reistijden van de alternatieve verbindingen zijn beduidend langer. De reistrajecten worden complexer. (overstap op Lijn 91 en flex-bussysteem) Op sommige momenten zal Moerzeke en Kastel niet meer bereikbaar zijn via het openbaar vervoer, enkel via een flex-bussysteem. Timing van de invoering: van het vernieuwde aanbod openbaar vervoer was nog geen sprake op het moment waarop menig schoolabonnement werd aangekocht (nl.

+Read more...

augustus/sepetember) Reizigers zullen massaal op zoek gaan naar een eenvoudig alternatief, zijnde de auto. Weg modal shift, weg vermindering van 20% CO2-uitstoot. Daarom deze petitie met als inzet het behoud van een volwaardige betrouwbare Lijn 92 met rechtstreekse verbinding met attractiepolen Dendermonde en Sint-Niklaas, ook tijdens de schoolvakanties. Wat komt in de plaats? - Functionele verbinding met 15 ritten per dag tijdens weekdagen, tijdens het schooljaar, tijdens ochtendspits en tijdens avondspits.  Lijn 912 Dendermonde – Moerzeke – Hamme – Sint Niklaas  Onduidelijkheid: tijdstip/uurrooster van deze functionele ritten - Vervoer op maat met vaste verbinding tussen 9u en 17u om de 60 minuten, tijdens weekdagen. => Lijn 92 Kastel – Moerzeke – Hamme Hooirt – Hamme Tweebruggeplein – Hamme Evangeliestraat -Flex-bussysteem (vervanger van belbus) Wat verdwijnt? - Tijdens schoolvakanties verdwijnt de rechtstreekse verbinding met Dendermonde en Sint-Niklaas, geen functionele verbinding voor Moerzeke en Kastel (Lijn 912)  Enkel nog vervoer op maat met vaste verbinding in de week tussen 9u en 17u richting Hamme. Voor en na 9u en 17u wordt doorverwezen naar het flex-bussysteem, richting Hamme.  De reistijd zal beduidend langer zijn voor bestemmingen Dendermonde en Sint Niklaas (de overstap op Lijn 91 en omweg langs Hamme met eindbestemming Dendermonde). - Kastel wordt in de week niet meer bediend voor 9u en na 17u  Voor en na deze uren wordt doorverwezen naar het flex-bussysteem (vervanger van de belbus) -In het weekend wordt een vast betrouwbaar uurrooster volledig geschrapt. Zaterdag en zondag worden Moerzeke en Kastel volledig doorverwezen naar het flex-bussysteem.

2023-10-18 | Petition Afschaffing Lijn 92

Effen jij mee de weg naar inclusief werk?

De verschillende regeringen in ons land willen evolueren naar een werkzaamheidsgraad van 80%. Voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt is dat niet evident.

+Read more...

Hun weg naar werkbaar werk lijkt vaak één eindeloze ‘werkomlegging’.

Met de actie ‘Werkomlegging’ voeren het Netwerk tegen Armoede en de 61 lokale armoedeverenigingen en medestanders actie voor duurzaam werk voor iedereen. Dit in het kader van 17 oktober, de Werelddag van Verzet tegen Armoede.

Effen mee de weg naar inclusief werk! Steun onze 5 aanbevelingen voor een duurzame en inclusieve arbeidsmarkt voor iedereen!

Surf voor meer info, de 5 aanbevelingen, getuigenissen en acties van de lokale verenigingen naar www.17oktober.be

Dringend gezocht

Vrouwen.

PERSBERICHT. N-VA vraagt (tevergeefs) openbare verlichting ’s nachts weer aan te steken: “Veiligheidsgevoel garanderen is één van de kerntaken”

2023-10-03 | Petition Straatverlichting Deinze

PERSBERICHT. Ondanks petitie N-VA blijft straatverlichting gedoofd in Deinze: “Een slag in het gezicht van vele inwoners”

2023-10-03 | Petition Straatverlichting Deinze

PERSBERICHT. De openbare verlichting blijft uit in Deinze. N-VA reageert teleurgesteld.

“Tijdens onze huisbezoeken, op onze website www.IdeeDeinze24.be en op sociale media blijft de straatverlichting een veelbesproken onderwerp en vragen vele mensen om de straatverlichting weer aan te steken”, zegt N-VA-secretaris Glenn Vander Auwera.

Om na te gaan hoe groot het draagvlak werkelijk is, besloten we om een petitie te organiseren. Ruim 600 personen tekenden deze petitie.

Fractieleider Bart Vermaercke bracht op de gemeenteraad in september het onderwerp ter sprake.

+Read more...

Vermaercke: “We voelden ons gesteund door minister Lydia Peeters (OVLD) die de gemeenten opriep om meteen de lichten overal weer aan te steken om de zichtbaarheid in het verkeer te verhogen. De veiligheid en het veiligheidsgevoel garanderen is één van de kerntaken van degelijk bestuur. De energieprijzen zijn immers flink gedaald. Het is niet omdat de criminaliteitscijfers niet stijgen dat we niet moeten ingaan op de vraag van vele inwoners. Ondertussen volgden reeds vele gemeenten de oproep van Peeters”, aldus Vermaercke.

Bangmakers

Vooruit en CD&V beschuldigden N-VA van “bangmakerij”, lachten het onveiligheidsgevoel weg en pleitten voor een campagne om de mensen te overtuigen dat het allemaal maar denkbeeldig is.

Het links blok en de meerderheidspartijen keurden het voorstel resoluut af. Elke lamp die niet brandt is immers minder CO2 uitstoot, waarop Vermaercke fijntjes opmerkte dat er dan wellicht dan ook geen dubbel zo grote ijspiste komt en de kerstverlichting wat soberder wordt.

Verbaasd

Daags na de gemeenteraad verscheen een schepen op het VTM Nieuws met de melding dat er een grote ijspiste komt in Deinze omdat de energieprijzen gedaald zijn en dat we het volk niet alles mogen ontnemen. Glenn Vander Auwera reageert bijzonder verbaasd: “De argumenten om de verlichting niet weer aan te steken worden gebruikt om een ijspiste wel goed te keuren. Ik snap niet waarom het één niet kan en het ander wel. De besparingscijfers zijn minimaal. Het is duidelijk dat de politieke agenda beslist. Alweer wordt met de bevolking geen rekening gehouden. Integendeel, men zegt letterlijk: ‘beste burger, u maakt uzelf wat wijs met uw onveiligheidsgevoel.’”

Klik hier om het persbericht van N-VA Deinze te lezen

2023-10-02 | Petition Straatverlichting Deinze

36.000 keer merci!

We hebben op iets meer dan een week tijd meer dan 36.000 handtekeningen verzameld en aan de Vlaamse Regering overgedragen.

Bedankt allemaal om dit punt zo hoog mee op de agenda te zetten! Dit signaal kan het beleid niet negeren..

N-VA Deinze dient raadsbesluit in op gemeenteraad

Donderdagavond 28 september brengt N-VA Deinze een raadsbesluit op de gemeenteraad om de lichten weer aan te steken..

2023-09-21 | Petition Straatverlichting Deinze