U, de petitionaris

Nieuws

Tijdelijk probleem website

Beste bezoeker,

De afgelopen uren hadden we een probleem met onze site door backups die te veel schijfruimte ingenomen hadden. Wij hebben dit probleem ondertussen opgelost.

U kunt dus weer gebruik maken van alle functionaliteiten van onze site.

Bedankt voor uw geduld!

-Het petitie.be-team

02-03-2021

meer inspraak over onze basisbereikbaarheid.

In een goed functionerend democratisch systeem is burgerinspraak essentieel, vooral als het gaat om het vormgeven van onze basisbereikbaarheid met het openbaar vervoer. Het openbaar vervoer raakt het dagelijks leven van talloze mensen, van de dagelijkse pendelaar tot gezinnen die afhankelijk zijn van het openbaar vervoer om toegang te krijgen tot werk, onderwijs en recreatie.

Burgerinspraak zorgt ervoor dat de stemmen en behoeften van de gemeenschap gehoord worden.

+Lees meer...

Het stelt degenen die het openbaar vervoer dagelijks gebruiken in staat om hun ervaringen, suggesties en zorgen te delen, wat kan leiden tot betere diensten en verbeteringen in het systeem. Het vergroot ook de transparantie en verantwoording van de besluitvormingsprocessen, wat bijdraagt aan een gevoel van betrokkenheid en vertrouwen bij de burgers.

Kortom, burgerinspraak is de sleutel tot het creëren van een openbaar vervoersysteem dat echt voldoet aan de behoeften van de gemeenschap en dat de mobiliteit en toegankelijkheid voor iedereen verbetert.

03-09-2023 | Petitie Barge

https://radio2.be/luister/select/radio2-middag-in-limburg/moeder-start-petitie-over-drukke-straat-in-lommel

Radiofragment radio2Limburg.

https://www.hbvl.be/cnt/dmf20230825_96411207

Àrtikel Het Belang van Limburg.

PERSBERICHT. N-VA Deinze zet het doven van de straatverlichting opnieuw op de politieke agenda

De stad Zottegem gaat in op de verzuchtingen van tal van andere inwoners om de straatverlichting ’s nachts opnieuw te laten branden. Daarmee volgt de Egmontstede het voorbeeld van Aalst en Gent waar men net voor de zomer een identieke beslissing nam.

+Lees meer...

“Tijdens onze huisbezoeken, op onze website www.IdeeDeinze24.be en op sociale media blijft de straatverlichting een veelbesproken onderwerp en vragen vele mensen om de straatverlichting weer aan te steken”, zegt N-VA-secretaris Glenn Vander Auwera.

Enkele weken geleden besliste N-VA Deinze om een petitie te starten waar we onze inwoners vragen deze te tekenen en hiermee het stadsbestuur een duidelijk signaal te geven dat dit écht leeft onder de bevolking. Meer dan 500 mensen ondertekenden ondertussen deze petitie.

Fractieleider Bart Vermaercke zal het onderwerp in september opnieuw op de agenda van de gemeenteraad plaatsen. De meerderheid van CD&V en Open Deinze had tot dusver geen oren naar de suggestie van de N-VA. “De veiligheid en het veiligheidsgevoel garanderen is één van de kerntaken van degelijk bestuur. Het is niet omdat de criminaliteitscijfers niet stijgen dat we niet moeten ingaan op de vraag van vele inwoners”, aldus Vermaercke.

28-08-2023 | Petitie Straatverlichting Deinze

500 stemmen!

We hebben nu meer dan 500 stemmen verzameld uit Deinze én ALLE deelgemeenten van Deinze! Bedankt hiervoor! Het is meer dan duidelijk dat dit een gevoelig thema is dat leeft bij de bevolking.

Laten we doorzetten richting 1.000 stemmen! Blijven delen dus, want samen sterk!.

25-08-2023 | Petitie Straatverlichting Deinze

De petitie voor inspraak bij de heraanleg van het dorpsplein in Veltem-Beisem in de top 10!

Beste sympathisanten, mensen met een hart voor participatie,

Onze petitie voor meer inspraak in het ontwerp en de heraanleg van ons geliefde dorpsplein van Veltem-Beisem rolde met meer dan 380 handtekeningen alvast de top 10 van de grootste petities op het platform petitie.be binnen. Dat is een knappe realisatie.

+Lees meer...

Wij danken alle Herentenaars die ons al ondersteund hebben.

Daarmee hebben we nog lang niet de vereiste 1000 handtekeningen die de gemeente ons oplegt om het punt te mogen agenderen op de gemeenteraad. Maar, we hebben wel steun gevonden bij een aantal lokale beleidsmakers om het punt rond de inspraakgedachte en de case van het dorpsplein eventueel samen met ons op de agenda te plaatsen.

Dat de huidige plannen voor het dorpsplein en omgeving voor verbetering vatbaar zijn, dat konden we lezen in het aquafin dossier dat recent voor burgers werd opengesteld en waarin deze plannen mee werden opgenomen. Dit geldt voor het aspect natuurbehoud en beheer, de balans tussen verharding en ontharding, de sociaal-culturele en sociaal-economische mogelijkheden die het moet kunnen blijven bieden en de informele ontmoetingskansen die het plein op termijn moet stimuleren.

Stuur deze petitie dus gerust nog eens door binnen je eigen netwerk. Het claimen van het recht op inspraak en co-creatie is immers van belang voor alle ontwikkelingsprojecten die in Herent in de komende jaren mee het licht zullen zien.

Groet, Het burgercollectief Veltem-Beisem

Al bijna 4x meer ondertekeningen dan de 20 meldingen bij de stad

Beste buren,

Deze petitie werd ondertussen al 76 keer ondertekend.

In nog geen week tijd en in één wijk/straat, hebben we hiermee al bijna vier keer meer handtekeningen verzameld dan het aantal meldingen (20) dat de stad dit jaar al kreeg, verspreid over de hele stad!

Misschien is het slechts een perceptie maar het viel mij vandaag op dat er steeds een debat mogelijk is voor overlast in de binnenstad. Ik citeer: "Als het een plezier is voor weinigen en een overlast voor velen, moet je je de vraag stellen in welke mate we daar als overheid in moeten tussenkomen.".

+Lees meer...

Laat dit nu net ook onze vraag zijn wat betreft de overlast die wij dagelijks mogen ervaren, weliswaar niet in de binnenstad ...

Deel deze petitie gerust met je buren zodat we nog meer ondertekeningen kunnen verzamelen zodat we een krachtig signaal kunnen geven aan de stad.

Blijf overlast intussen zeker ook melden bij de politie. Niet melden = geen registratie = geen oplossing in de maak.

Met vriendelijke groet, Olivier.

Samenwerking met Koornbloem

Graag, terwijl u bezig bent om de straat veilig te krijgen (houden kan ik neit zeggen helaas) ook de ouders van de jonge kinderen die men voor de leeuwen wil gooien steunen !

Hier is de link : https://petitie.be/petitions/behoud-de-koornbloem-b1b7cff0-bfc5-46bf-9fef-b1e83464c9ca?locale=nl&fbclid=IwAR2tw-4wAduVGLr0x3esWAm0WMR7enVwe0lRzg0-3jp8rQx80jBJVzKUAnQ.