U, de petitionaris
%c2%a9 climaxi 14

Bourengbos, Deux-Acren: Red de oude beuken!

419 ondertekeningen

NL

We vragen aan DNF om méér oude beuken te laten staan en om de rij van oude beuken in het bovenste deel van het Bourengbos te vrijwaren van kap: de markante bomenrij is een stijlelement in het bos. De oude beuken hebben een cultuurhistorische waarde: die bomen vertellen een heel lang verhaal.

FR

Nous demandons au DNF de sauvegarder plus de vieux hêtres et de protéger la rangée de vieux hêtres dans la partie supérieure du Bois de Boureng contre l'abattage : cette rangée d'arbres frappants est un élément de style dans la forêt. Les vieux hêtres ont une valeur historico-culturelle.

Petitie

Wij

vzw Climaxi Z.O.-Vlaanderen , Natuurpunt Boven-Dender, Action Nature, Rebus vzw, ’t Uilekot vzw

 

constateren

NL

Dat er plannen zijn voor houtkap in het Bourengbos, net over de taalgrens in Deux-Acren, bij Geraardsbergen. De houtkap wordt uitgevoerd door Département de la Nature et des Forêts (DNF) en past in hun bosbeheersplannen. Om de 12 jaar wordt het bos vernieuwd. Daarbij sneuvelen ook een aantal oude, sterke en gezonde beuken die een monumentale waarde hebben in het bos.

FR

Il y a des projets d'exploitation forestière dans le Bois de Boureng, à Deux-Acren, près de Geraardsbergen. L'abattage est organisé par le Département de la Nature et des Forêts (DNF) et s'inscrit dans le cadre de leurs plans de gestion forestière. Tous les 12 ans, la forêt est renouvelée. Un certain nombre de vieux hêtres, forts et sains, qui ont une valeur monumentale dans la forêt, seront également abattus.

 

en verzoeken

NL

In het kader van de klimaatcrisis en de rol van volwassen bomen vragen wij de bosbeheerders in Vlaanderen en Wallonië om de bestaande beheersplannen aan te passen en daarbij de ecologische boven de economische motieven te plaatsen. Bovendien hebben de oude beuken een cultuurhistorische waarde: die bomen vertellen een heel lang verhaal. Dit levend erfgoed kan beter behouden en beschermd worden voor komende generaties.

FR

Dans le contexte de la crise climatique et du rôle des arbres adultes, nous demandons aux gestionnaires forestiers de Flandre et de Wallonie d'adapter les plans de gestion existants et de placer les motifs écologiques au-dessus des motifs économiques. De plus, les vieux hêtres ont une valeur historico-culturelle : ces arbres racontent une très longue histoire. Ce patrimoine vivant peut être mieux préservé et protégé pour les générations futures.

Ondertekenen

 
We e-mailen u een link waarmee u uw ondertekening kunt bevestigen. Uw gegevens worden niet doorgespeeld aan derden en blijven bij de Stichting Petitie.be. Meer hierover leest u in onze privacyverklaring.

Details

Ontvanger:
Brancheorganisatie 
Petitieloket:
Einddatum:
25-02-2021 
Petitionaris:
Filip De Bodt 
Organisatie:
vzw Climaxi 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Bescherm de oude bomen

Door de petitie te ondertekenen steunt u mee de actie om de oude bomen van het Bourengbos te redden..

25-01-2021