You, the petitioner

Een minimale afstand van 1,5km tussen windturbines en woon- en/of werkgebieden

1,212 signatures

Wij vragen om een minimale afstand van 1500 meter te respecteren tussen windturbines en plaatsen waar mensen wonen en/of werken. Wij zijn niet tegen groene energie op zich, maar elke technologie heeft zijn eigen plaats en dit mag niet ten koste gaan van de levenskwaliteit van de omwonenden.

Petition

We

Mensen met een hart voor Vlaanderen en zijn inwoners

 

observe

dat ervaring in Vlaanderen, Belgie en het buitenland leert dat windturbines veel overlast veroorzaken in hun directe omgeving wegens ondermeer: - slagschaduw- en geluidshinder voor de omwonenden - gezondheidsproblemen bij de omwonenden - waardevermindering van de huizen in de directe omgeving - visuele vervuiling van de omgeving - negatieve impact op fauna en flora

 

and request

  1. dat, met onmiddellijke ingang, bij de inplanting van elke windturbine een straal van minimaal 1500 meter gerespecteerd wordt tot plaatsen waar mensen wonen en/of werken,

  2. dat de gezondheids- en andere overlastklachten die de huidige windturbines veroorzaken serieus worden genomen en terdege en onafhankelijk worden uitgezocht en opgelost,

  3. dat er een breed maatschappelijk debat komt over de impact van windturbines op hun omgeving,

  4. dat de bestaande subsidieregelingen herbekeken worden en er een halt wordt toegeroepen aan de oversubsidiƫring van windturbines met geld van de belastingsbetaler.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting petitie.be. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

History

Signatures