You, the petitioner
Pater luc1

Laat de Paters en Broeders in Meersel-Dreef wonen

2 signatures

Sinds slechts enkele dagen is er bekend geworden dat er oudere Paters van de kapucijnengemeenschap in Meersel-Dreef zijn, die het klooster moeten gaan verlaten per 1-2-2022. Besluit is genomen tegen hun wil in door de Provinciaal Overste gezien er voor hen in het huidige beleid geen plaats meer is.

Petition

We

Verenigde groep van Dreveniers en wijde omstreken, en vrienden van het Mariapark.

 

observe

Met deze petitie willen wij de gedwongen verhuis van enkele Paters en Broeders uit het Klooster van Meersel-Dreef tegengaan. Langs deze weg willen wij mede de stem vormen van hen die ons dierbaar zijn, wiens stem niet meer gehoord wordt, en waarvan wij vinden dat zij tot Cultuurhistorisch erfgoed horen bij Meersel-Dreef, het Mariapark en het klooster. Zij zijn daar geworteld, Hart, Ziel, en Kern van Meersel-Dreef. Laat dit hart niet verloren gaan.

 

and request

Graag verzoeken wij de Provinciaal Overste, andere medeverantwoordelijken, beleidsmakers, tot terugtrekking van dit besluit. De Dreveniers zijn van oudsher zeer betrokken bij dit klooster. Het kapucijnenklooster werd in 1687 gesticht door Jan de Wyse, een rijke, katholieke zakenman uit Breda. Sinds decennia is de parochiegemeenschap verweven met het klooster, waardoor dit besluit het Hart raakt van vele Dreveniers, en wij op de barricade staan.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting petitie.be. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Anders 
Petition desk:
Lead petitioner:
Helene Wesselingh 
Organisation:
Verenigde groep van Dreveniers en omstreken 

History

Signatures