U, de petitionaris
Ttip no hres

NEEN aan handelsverdragen (TTIP, CETA…) die de democratie onderuit halen

398 ondertekeningen

ISDS (Investor State Dispute Settlements) in handelsverdragen (VS, CA, EU…) geeft bedrijven het recht schadevergoeding te eisen als wetten hun winst dreigen te verminderen. De EU wil een dergelijk verdrag ratificeren met Canada. Wij aanvaarden geen verdere afbraak van de democratie.

NON aux traités (TTIP, CETA) qui écornent la démocratie Dans des accords d’échange, ISDS (Investor State Dispute Settlements) permet aux entreprises d’exiger des dédommagements au cas où leurs profits seraient menacés par des lois. L’UE veut ratifier pareil accord avec le Canada. Nous n’acceptons plus qu’il soit porté atteinte à la démocratie.


NEIN zu Handelsabkommen (TTIP, CETA) die über unsere demokratische Gesetze befinden.

ISDS (Investor State Dispute Settlements) in Handelsabkommen (VS, CA, EU…) ermöglicht Konzernen Schadenersatz zu fordern wenn Gesetze ihre Gewinne schmälern. Die EU will so ein Abkommen ratifizieren mit Kanada. Wir akzeptieren keine weitere Untergrabung der Demokratie.

Petitie

Wij

burgers die een vrije en democratische maatschappij voorstaan

Nous, citoyens qui défendons une société libre et démocratique

Wir, Bürger die eine freie und demokratische Gesellschaft fordern

 

constateren

dat het TTIP-hoofdstuk ISDS, dat bedrijven het recht verleent een staat te dagvaarden als hun winsten in het gedrang komen, een ondermijning is van democratische besluitvorming.

constatons que le chapitre ISDS de l''accord TTIP, permettant aux entreprises d'assigner en justice des pays dont les lois menacent leurs profits, est une atteinte au processus de décision démocratique.

stellen fest dass das ISDS-Kapitel des TTIP-Abkommens, mit welchem Konzerne Staate verklagen können wenn Gezetze ihre Gewinne schmälern, die demokratische Entscheidung Untergräbt.

 

en verzoeken

met klem verdragen zoals het TTIP, en nu ook het CETA, NIET te ratificeren zolang de tekst ook maar één passage bevat waarmee bedrijven zich boven onze wetten kunnen stellen.

demandons avec insistance de NE PAS ratifier des traités du genre TTIP et CETA tant que ces traités comportent le moindre élément permettant aux entreprises de se tenir au-dessus de nos lois.

versuchen met triftigen Gründen Abkommen wie TTIP und CETA NICHT zu ratifizieren so lange die Texte nur das Geringste Element enthalten das Betriebe ermöglicht über unsere Gezetze zu befinden.

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
Kamer van Volksvertegenwoordigers 
Petitieloket:
Einddatum:
16-12-2016 
Status:
Ingetrokken 
Petitionaris:
Guido De Bruyker 
Organisatie:
Democratie.Nu vzw 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen