You, the petitioner
Screenshot 2021 05 22 at 13.14.46

Ontslag Marc Van Ranst

4,178 signatures

Teken deze petitie indien u ook niet langer vertrouwen heeft in de figuur van Marc Van Ranst om op te treden als adviseur viroloog in verscheidene overheids organen en in de media.

Petition

We

Geïnformeerde en verantwoordelijke burgers van Vlaanderen, bezorgd om de correcte handelingen door overheidsorganen en de verspreiding van informatie allerlei media, specifiek in het kader van de Covid-19 pandemie.

 

observe

1) Dat de viroloog, Marc Van Ranst, die in het kader van de Covid-19 pandemie een publieke rol en een taak overheidsadviseur heeft gekregen, daarbij overmatig misbruik maakt van zijn positie, en post, bvb op sociale media in de hoedanigheid als viroloog, veel politieke en persoonlijke overtuigingen die buiten zijn expertise staan.

2) Hierbij beschuldigt hij meermaals verschillende politiekers, partijen en bevolkingsgroepen van ondermeer racisme en xenofobie, zonder dat deze mensen zich daar schuldig aan maken. In principe maakt hij zichzelf hierbij schuldig aan bijvoorbeeld laster en eerroof.

3) Regelmatig roept hij ook op om bepaalde ideeën of overtuigingen te verwerpen, en spoort aan om bepaalde mensen te benadelen vanwege hun mening. Dit creëert polarisatie en kan aanzetten tot haat. Ook dit is bij wet niet toegelaten.

 

and request

Hierdoor is het ongeloofwaardig dat hij als wetenschapper objectief en neutraal kan optreden en advies kan geven, dit vanwege zijn persoonlijke overtuiging dat niet alle mensen gelijk zijn, afhankelijk hun mening. Er zijn voldoende precedenten van mensen die uit hun taak ontheven worden vanwege schadelijke privé uitlating. Dit lijkt hier volledig van toepassing. Wij verzoeken Marc Van Ranst :

  • te verwijderen als lid van 'Risk Assessment Group' (RAG) Covid-19

  • te verwijderen uit 'Wetenschappelijk comité Coronavirus'

  • verwijderen als plaatsvervanger in "Celeval (Cellule d'évaluation/Evaluatiecel)" het belangrijkste federale adviesorgaan van de Nationale Veiligheidsraad.

Deze petitie zal mits voldoende steun overhandigd worden aan de bevoegde Federale Minister van volksgezondheid, en de Premier.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting petitie.be. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Regering 
Petition desk:
Closing date:
2021-08-01 
Lead petitioner:
Peter Jacobs 

History

Signatures