You, the petitioner
Img 20210604 174716

Petitie tegen MISPLAATSTE VERKAVELING in Kattestraat OOSTHAM

101 signatures

Beste buur, beste inwoner van Ham of andere gemeente, sedert enkele weken kwamen de bewoners van de Kattestraat en Berkenweg, als een donderslag bij heldere hemel, te weten dat een projectontwikkelaar grootse plannen heeft met de ingesloten weide tussen de Kattestraat en Berkenweg. Er worden 13 wooneenheden (enkel en dubbel) gepland onder de vorm van mini-villa’s. De toegang tot deze woningen zal worden verwezenlijkt met een nog aan te leggen toegangsweg tussen het perceel Kattestraat 21 en 17. Deze beslissing zal onherroepelijk leiden tot allerlei problemen voor al de bewoners van de Kattestraat en Berkenweg. Als u zich net als zovele anderen niet kan vinden in deze roekeloze beslissing vragen wij u onze petitie te steunen: Stop verrommeling door roekeloze verkavelingen cfr. Kattestraat in Oostham!

Petition

We

Als bewoners van de Kattestraat en Berkenweg, sympathisanten.

 

observe

Wij zien talloze ongemakken en bezwaren opdoemen bij de eventuele realisatie van de 13 wooneenheden op de desbetreffend grond :

  • de rust en privacy die de bewoners steeds hadden en die nu abrupt wordt verbroken

  • de verkeersveiligheid in onze straat door het bijkomende verkeer

  • de overbelasting van het rioolnetwerk dat nu al ontoereikend is bij hevige regenval. Wat met het extra regenwater van de 13 woningen en de wegenissenafvoer? Bekijk gerust het filmpje om u te vergewissen van de catastrofe na een hevige regenbui : https://www.youtube.com/watch?v=6LZ0EdPx1xs

  • de overbelasting van het elektriciteitsnet door alle bijkomende zonnepaneleninstallaties op elk van de 13 woningen. Uitval van de stroomtoevoer voor zonnepaneeleigenaars zullen schering en inslag worden op zonnige en misschien zelf minder zonnige dagen.

  • de overstromingsgevoeligheid van de Kattestraat en mogelijke toekomstige uitbreiding van de verkaveling voor nog meer woningen

We kunnen alle begrip opbrengen voor de bouw van nieuwe woningen in een straat, maar betreuren het dat er roekeloos en ondoordacht wordt omgesprongen met elk beschikbaar stukje grond in onze gemeente. Zoveel mogelijk woningen inplanten op een zo klein mogelijk oppervlak lijkt wel de vuistregel van de huidige verkavelingspolitiek. In een stevig verankerde buurt met jonge en oudere bewoners, wordt door geen enkele instantie rekening gehouden met de wensen en jarenlange verankering van de mensen die aan deze gronden grenzen. Dit zorgt voor een duidelijke verrommeling aan roekeloze verkavelingen die overal in onze gemeente opdoemen. In meerdere gemeenten in Vlaanderen werden reeds bouwstop’s op verkavelingen ingevoerd om de wildgroei ervan een halt toe te roepen.

 

and request

  • Wij vragen aan het lokaal bestuur om na te denken over deze aanpak en verrommeling, en niet langer in te gaan op elke aanvraag tot verkaveling in onze gemeente.

  • Tevens dienen, op zijn minst, de bewoners van al de aangrenzende percelen maximale inspraak te krijgen ALVORENS een projectontwikkelaar start met zijn grootse verkavelingsplannen. Nu gebeurt dit pas wanneer de vergunningen reeds zijn aangevraagd en de bouwplannen bijna definitief zijn. De inspraak van de betrokken burgers moet hierbij primordiaal zijn.

Een verkavelingsstop en een grondige overweging van ALLE bezwaren van de buurtbewoners, zoals hierboven vermeld, zijn daarbij van het grootste belang!

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting petitie.be. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Ham 
Petition desk:
Closing date:
2024-12-01 
Lead petitioner:
Francis Swerts - Daniel Leeten - Martin Vankrunkelsven 
Organisation:
Daniel Leeten - Francis Swerts - Martin Vankrunkelsven 

History

Signatures