U, de petitionaris
Kie

Motie van wantrouwen tegen federale regering België

4.284 ondertekeningen

Oproep tot het aftreden van de Belgische federale regering (CD&V, Open VLD en MR). En dit op grond van kiezersbedrog en handelingen tegen de grondrechten en tegen de belangen van de burgers.

Motion de censure contre la gouvernement fédéral en Belgique

Appel à la démission du gouvernement fédéral belge (CD&V, Open VLD et MR). Et ce sur base de la tromperie electorale et les actes contre les droits constitutionels et les intérêts des citoyens électeurs.

Petitie

Wij

burgers van België

Nous les citoyens de Belgique

 

constateren

Dat de federale regering handelt in strijd met de belangen van de Belgische burgers, tevens het plegen van kiezersbedrog en daarmee het vertrouwen in de parlementaire democratie grote schade aanbrengt, tevens het vooropstellen van de belangen van multinationals, miljonairs, banken en NAVO, tevens het in armoede brengen van een groot deel van de burgerbevolking, tevens het onverantwoord besparen op openbare diensten.

constatons Que le gouvernement fédéral agit à l'encontre des intérêts des citoyens belges, a trompé ces electeurs en abusant de la confiance dans la démocratie parlementaire et de ce fait cause de gros dégâts à la démocratie, met en avant les intérêts des multinationales, des millionnaires, des banques et de l'OTAN, plonge ainsi une grande partie de la population délibérament dans la pauvreté, applique des mesures d'austérité d'une façon irresponsable sur les services publics.

 

en verzoeken

  1. De intrekking van het vertrouwen aan de federale regering en bijgevolg de ontbinding en het indienen van het ontslag van de federale regering aan de Koning.

2. Een wijziging van het bestuursorgaan (de Grondwet) zodat het een echte vertegenwoordiging van de burger met zijn/haar grondrechten en werkelijke (sociale, economische, ecologische, culturele en democratische) belangen, vooropstelt en waarbij het dus afstand neemt van belangenverstrengeling met de financiële elite.

et demandons 1. Le retrait de confiance dans le gouvernement fédéral et donc la dissolution de celui-ci et de soumettre la démission du gouvernement fédéral au roi. 2. Un amendement à l'organe directeur (la Constitution) qui met en avant une véritable représentation de tout les citoyens avec ses droits et ses intérêts réels (sociaux, économiques, environnementaux, culturels et démocratiques), et qui donc s'éloigne des conflits d'intérêts avec l'élite financière.

Ondertekenen

 
We e-mailen u een link waarmee u uw ondertekening kunt bevestigen. Uw gegevens worden niet doorgespeeld aan derden en blijven bij de Stichting Petitie.be. Meer hierover leest u in onze privacyverklaring.

Details

Ontvanger:
Kamer van Volksvertegenwoordigers 
Petitieloket:
Einddatum:
26-10-2020 
Petitionaris:
Giovanni Doom 
Organisatie:
Burgerinitiatief  
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen