U, de petitionaris

Updates

Tijdelijk probleem website

Beste bezoeker,

We hebben even een probleem met het tonen van het huidige aantal ondertekeningen en het versturen van de bevestigingsmails bij het ondertekenen van petities. We hebben de mails maar ze geraken even niet verstuurd.

Onze techneut is druk bezig dit zo snel mogelijk op te lossen, vanaf dit opgelost geraakt zullen alle mails verstuurd worden.

Bedankt voor uw geduld!

-Het petitie.be-team .

07-08-2021

EU-DISCRIMINATIE!

Al maanden tellen de overheden zich rijk met de miljarden aan misgelopen BTW ! Hoog tijd voor een berekening van de miljarden die de Belgen teveel betaalden aan BPOST!.

Update

De bedoeling van deze petitie is simpel. Er mag op de Maas niet gericht gevist worden op karper.

+Lees meer...

Dus ook niet met pellets of boilies. Er mag enkel tijdens de nacht gevist worden met vergunning C op karper.

De bedoeling is zoveel mogelijk handtekeningen te krijgen zodat we met een gerust hart op meerval mogen vissen, dit is de 1e stap. Dan is het om met aasvis en dauwpieren dit te kunnen doen.

op deze manier zal: -stroperij verminderen; door soc. controle -is er misschien een mogelijkheid dat vergunning C goedkoper zal worden omdat er meer verkocht worden

Vele denken dat op deze manier de snoek en snoekbaars massaal zal gestroopt worden, we moeten een kat een kat noemen, de stropers die dit nu doen gaan dit blijven doen, enkel als we als vissers samen hangen en een meldpunt hebben die kordaat optreden kan dit perfect werken!!

Dus mensen niets dan voordelen, dus AUB deel deze petitie zodat we genoeg draagkracht krijgen.

L’objet de cette pétition est simple. La carpe ne doit pas être ciblée sur la Meuse. Donc aussi pas avec des granulés ou des bouillettes. La pêche n’est autorisée que pendant la nuit avec le permis C sur la carpe.

L’intention est d’obtenir autant de signatures que possible afin que nous puissions pêcher le poisson-chat en toute tranquillité d’esprit, c’est la 1ère étape. Ensuite, il s’agit de pouvoir le faire avec des poissons-appâts et des quais de rosée.

de cette façon: -réduire le braconnage; par soc. vérifier -il peut y avoir une possibilité que le permis C devienne moins cher parce que plus sont vendus

Beaucoup pensent que de cette façon, le brochet et la perche de brochet seront braconnés en masse, nous devons appeler un chat un chat, les braconniers qui le font maintenant vont continuer à le faire, seulement si nous, en tant que pêcheurs, nous accrochons ensemble et avons un point de signalement qui agissent de manière décisive que cela peut fonctionner parfaitement!!

Donc, les gens ne sont que des avantages, alors s’il vous plaît partagez cette pétition afin que nous obtenions une capacité de charge suffisante.

UPDATE 01 - Masterplan Den Bunder (10 padelvelden e. a.)

Beste buren, medestanders, petitionarissen en sympathisanten … Vooreerst zeer hartelijke dank om ons initiatief tegen de 10 padelvelden in onze buurt - beter bekend als Den Bunder (voormalige sportterreinen van de GO!-school) - te hebben gesteund. Momenteel zijn er al 107 mensen die de digitale versie van onze petitie hebben ondertekend.

+Lees meer...

Bij de buurtbewoners die we al konden bezoeken zijn er al een dertigtal ondertekenaars voor de Honoré Staesstraat en 30 voor de Alois De Beulelaan. Dus samengevat een 167-tal, voorwaar een succes !

Onze actie en onze petities haalden daarnaast ook de krant van het voorbije weekend (zie deze link ). https://www.hln.be/zele/buurt-vraagt-open-debat-over-invulling-sportterrein-den-bunder-geen-megalomaan-project-met-tien-padelvelden~afa1fc85/

We vernemen dat het ontwerp van Masterplan Bunder aan bod is gekomen op het College van Burgemeester en Schepenen van 10/05/2021. Naar verluidt is er daar nog geen beslissing omdat de studie van dit masterplan nog niet volledig zou zijn afgerond.

Het ontwerp Masterplan Bunder met de scenario's is op 20/05/2021 ook voorgesteld op de gemeentelijke commissie. Het relaas met reacties en scenario's kan u bekijken op hier (vanaf 36’ tot 1u 16’). https://www.facebook.com/gemeentezele/videos/1586054341600934h

Omdat wij proactief willen bijdragen aan het bijsturen van voormeld masterplan (maar dan zonder padel …) doen we andermaal een beroep op jullie allemaal! Graag ontvangen we van elk van jullie suggesties over andere (deel) bestemmingen die aan het terrein kunnen gegeven worden. Je kan jullie suggesties (tekst, voorbeelden, tekeningen, foto's, etc.) opsturen naar ons e-mailadres dat speciaal voor deze campagne werd ingericht: buurtbewonersdenbunder@gmail.com Ook jeugdige inbreng - we denken aan tekeningen, collages …. Etc. zijn zeker en vast ook welkom. Je kan natuurlijk ook bij ons (al dan niet in de brievenbus) terecht.

De bedoeling en onze voorkeur is om het terrein maximaal te kunnen benutten voor iedere medeburger. En dit zonder onderscheid van rang of stand, leeftijd, … We denken dat het ook aangewezen is om rekening te houden met de groeperingen die het terrein nu al gebruiken waaronder de Hondenschool. Hoe meer de nieuwe invulling ook een buffer kan vormen tegen het tegenoverliggend industrieterrein (andere zijde spoorweg), hoe beter! Wees dus maar heel creatief aub!

Wij verzamelen alle voorstellen op voormeld e-mailadres en zullen dan de lijst van alle voorstellen bundelen en terugkoppelen naar jullie. Wacht niet te lang om te antwoorden - aan de andere kant werken ze ook voort aan het huidige plan!

Benieuwd naar jullie inbreng!

Martin, Christophe, Guido

Ouders starten petitie tegen falend aanmeldingssysteem: “Dan waren we liever gaan kamperen aan de schoolpoort”

Circulatieplan gaat niet door.

Vanwege de grote impact op enkele straten in Kapellen is er na overleg tussen de burgemeesters van Stabroek en Kapellen beslist dat het circulatieplan niet doorgaat in de huidige vorm en zelfs niet getest zal worden.

Een mooi alternatief

Bekijk deze youtube video van iemand die in de wijk woont en met een goed alternatief komt.

Klik hier voor de video.